Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

VRG: segment jubilerski z dobrym wynikiem w grudniu

Spółka VRG poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2020 roku wyniosły około 130,7 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o około 17,1 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2020 roku wyniosła około 853,4 mln zł i była niższa o około 20,1 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Sprzedaż w segmencie odzieżowym i jubilerskim

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 57,0 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o około 32,0  proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 480,2 mln zł i była niższa o około 26,9 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) – wyniosły około 71,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o około 3,6 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń -grudzień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 348,8 mln zł i była niższa o około 6,1 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Niższa marża

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 52,8 proc. i była niższa od marży osiągniętej w grudniu 2019 roku o około 1,3 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2020 wyniosła około 49,2 proc. i była niższa o 2,9 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 53,0 tys. mkw. i była niższa o 2,4 proc. od powierzchni sprzedaży detalicznej w grudniu 2019 roku.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.