VRG

VRG: segment detaliczny idzie mocno w górę

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową VRG wyniosły około 85 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku o około 35,1 proc. W ujęciu narastającym

Grupa VRG zanotowała znaczący wzrost przychodów

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2019 roku przez Grupę VRG wyniosły około 89,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku o około 30,7 procent. W ujęciu narastającym wartość

Ponad 38 proc. wzrost sprzedaży Vistula Retail Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2019 roku przez Vistula Retail Group S.A. (VRG) wyniosły około 69 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 38,1 proc. W

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl