Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ZPPHiU ponawia apel o ujednolicenie interpretacji artykułu 15ze1

Reprezentując głos polskich przedsiębiorców ZPPHiU ponownie zwraca się o pomoc w ujednoliceniu interpretacji artykułu 15ze1. Przepis, który z założenia miał regulować stosunki pomiędzy korzystającymi a udostępniającymi przestrzeń w centrach handlowych podczas pierwszego lockdownu, dziś prowadzi do absurdalnego konfliktu wyniszczającego branżę handlową.

Polscy przedsiębiorcy, reprezentanci firm rodzinnych, pracodawcy zapewniający bezpieczeństwo setkom tysięcy swoich pracowników, zmagają się nie tylko ze stratami, ale z nieugiętą postawą udostępniających przestrzeń handlową. Jedynym celem właścicieli centrów jest utrzymanie ich pozornej wartości. Okoliczności zmieniły się bezpowrotnie i należy do nich dostosować umowy a nie przedłużać je na warunkach sprzed pandemii. Pracodawcom niezbędna jest więc jednoznaczna interpretacja dotycząca artykułu 15ze. Branża handlowo-usługowa, zahibernowana przez 107 dni lockdownów, dziś stoi wobec otwartego konfliktu z właścicielami galerii, którzy żądają niewspółmiernych świadczeń – czytamy w apelu ZPPHiU.

Jak podkreślają członkowie ZPPHiU, w trakcie pierwszego lockdownu wprowadzono przepisy, których logika była wówczas uzasadniona lecz nie znajduje kontynuacji dzisiaj. Niejednoznaczność sprawia jednak, że centra handlowe interpretują je na swoją korzyść. Decyzja administracyjna nakazująca zamknięcie znaczącej liczby sklepów w centrach handlowych, o powierzchni powyżej 2000 mkw. w sposób naturalny wykluczyła konieczność ponoszenie opłat za ich użytkowanie. Wynika to wprost z zapisów kodeksu cywilnego 475 § 1 kc.

Czemu służył zapis 15 ze?

– Jedynym prawdopodobnym powodem jego wprowadzenia mogła być chęć wsparcia właścicieli centrów, którzy zgodnie z prawem, zostali pozbawieni części przychodów. Nikt wówczas nie przewidział, jak długo będzie trwało ograniczenie funkcjonowania dużych obiektów handlowych. Dzisiaj przepisy te stają rażącym przykładem faworyzowanie dużych podmiotów jak galerie handlowe kosztem polskich przedsiębiorców. Jak inaczej jak nie dyskryminacją polskiego handlu można nazwać interpretację art. 15 ze zmuszającą polskie firmy do przedłużania umów o 647 dni wobec 107 dni kiedy galerie były zamknięte. Polski rząd wprowadzając art. 15 ze wsparł w efekcie głównie kapitał zagraniczny kosztem polskich firm. Najwyższy czas to zatrzymać i wszystko w rękach Parlamentarzystów – podkreślają członkowie ZPPHiU.

W opinii ZPPHiU konieczność przedłużenia umów na warunkach sprzed pandemii o czas pierwszego lockownu powiększony o 6 miesięcy, pozwalała przedsiębiorcom skupić się na zagrożonych biznesach, a nie sporach prawnych. Nikomu wówczas nie przychodziła do głowy możliwość kolejnych lockdownów, Dziś po zakończeniu trzeciego już lockdownu kontrowersje wokół artykułu 15 ze stają się absurdalne.

– Odmowa doprecyzowania art. 15 ze na poziomie legislacyjnym wyraźnie wskazuje, że polski rząd chce przerzucić ciężar ewentualnych odszkodowań dla właścicieli centrów na korzystających z powierzchni czyli na podmioty słabsze i w większości reprezentujące wyłącznie polski kapitał. To my walczymy dziś o przetrwanie, dlatego żądamy doprecyzowania, że jednokrotne przedłużenie umowy o 6 miesięcy oraz o sumę dni trwania wszystkich lockdownów wystarczająco rekompensuje właścicielom centrów handlowych ograniczenie ich wpływów. Uporządkowanie kwestii 15 ze jest kluczowym warunkiem stabilizującym sytuację i otwierającym drogę do odbudowywania biznesów bez wyniszczających sporów sadowych. Nieakceptowalna sytuacja wynika z przewagi właścicieli centrów handlowych narzucających warunki w dotychczasowych umowach. Występują z pozycji siły, wymuszając wielomiesięczne przedłużenia niechcianych w pandemicznej rzeczywistości umów. Powierzamy nasz los w ręce polskich Parlamentarzystów, wierząc iż pochylą się nad tymi, którzy potrzebują tej pomocy natychmiastowo. Potrzebujemy Waszego działania! Ujednolićcie interpretację 15 ze – to pozwoli nam przetrwać! – apeluje ZPPHiU.