Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[WYWIAD] Joanna Waberska, Bureau Veritas: SafeGuard potwierdza, że obiekt spełnia wymagania obowiązujące w naszym ustawodawstwie

Etykieta zgodności SafeGuard jest przyznawana na okres 6 miesięcy. Sama procedura zwykle trwa zaledwie kilka dni. Nie są to skomplikowane dla zarządcy galerii handlowej kroki. Należy zgłosić obiekt, a następnie wypełnić wniosek. Reszta jest po naszej stronie. Dobieramy audytora, dopasowujemy odpowiedni program audytu i wyznaczamy termin audytu – mówi w rozmowie z redakcją retailnet.pl / SCF News Joanna Waberska, audytor wiodący, Bureau Veritas

Bureau Veritas specjalizuje się w weryfikacji firm i obiektów komercyjnych pod kątem zachowania zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących każdą z branż procedur. Czy wydawana przez Państwa etykieta zgodności SafeGuard to produkt stworzony specjalnie na czasy pandemii?

Joanna Waberska: Etykieta zgodności SafeGuard powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku w czasie pandemii. Jako niezależna jednostka potwierdzamy wdrażanie tzw. dobrych praktyk i weryfikujemy, czy obiekt bądź firma spełnia wymagania obowiązujące w naszym ustawodawstwie. Na podstawie przeprowadzonego audytu wydajemy rekomendację i etykietę, która potwierdza, że dane praktyki zostały wdrożone i że dany obiekt funkcjonuje w zgodzie z procedurami i wytycznymi.

Jakie wytyczne dotyczą galerii handlowych?

JW: Mowa o wytycznych nałożonych w czasie pandemii np. przez GIS. W przypadku galerii zgodnie z wytycznymi GIS zarządca obiektu powinien, m.in.: zadbać o zwiększenie odległości między pracownikami i klientami do co najmniej 1,5 m, ograniczyć liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych: w placówkach handlowych obowiązuje limit klientów: 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2. Ponadto powinien zapewnić pracownikom w razie potrzeby środki ochrony osobistej, przygotować pomieszczenie do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19 i przestrzegać zasad wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń.

Jak weryfikujecie, czy wszystkie te wymogi i zalecenia są dopełniane?

JW: Każdy audyt przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy dany obiekt posiada odpowiednie procedury i czy istnieje wewnętrzny regulamin funkcjonowania oparty o wytyczne GISu. Jest to tzw. faza oceny systemu. Najpierw prosimy więc o przesłanie odpowiedniej dokumentacji, a następnie weryfikujemy, czy i jak obiekt sobie radzi z wdrażaniem procedur. W etapie skupiamy się na weryfikacji czterech kluczowych obszarów, w których powinny obowiązywać zasady. Są to zasady opracowane w celu ochrony pracownika i ciągłości działania, zasady związane z higieną np. w pomieszczeniach socjalnych pracowników i na powierzchniach dostępnych dla klienta. Kolejna weryfikacja dotyczy zachowań ludzi, czyli oceniamy, czy zachowany jest dystans społeczny, czy używane są środki ochrony osobistej takie jak maseczki bądź inna forma zasłaniania ust i nosa. Czwarty obszar to infrastruktura i nadzór nad obiektem, czyli weryfikacja instalacji i urządzeń oraz utrzymania ich w zgodzie ze standardami w wymaganiami.

Wszystko odbywa się tylko na poziomie dokumentacji?

JW: Weryfikacja polega na przeglądzie przyjętych rozwiązań od strony systemowej, w tym przypadku jest to audyt zdalny, a w następnym etapie nasz audytor jedzie do obiektu i na miejscu ocenia sytuację oraz to, czy galeria spełnia wyznaczone założenia.

Jak w praktyce wygląda taka weryfikacja? Wiadomo, że w galerii handlowej zawsze znajdzie się np. ktoś, kto nie ma maseczki albo nie trzyma dystansu. Co wtedy?

JW: Audytorzy Bureau Veritas weryfikują podejście do wytycznych i wypracowane metody działania. Oceniają, czy galeria handlowa posiada wypracowane i wdrożone metody oraz sposoby nadzory nad sytuacją. Nie narzucamy jakiegoś konkretnego rozwiązania. Naszym zadaniem jest weryfikacja, czy to, co zostało zaplanowane, faktycznie działa. Skupiamy się zatem na tym, czy w galerii jest osoba, np. pracownik ochrony, który przypomina, że trzeba zasłonić usta i nos. Sprawdzamy również czy w obiekcie są informacje o tym, że należy zachować dystans społeczny, czy obiekt jest monitorowany oraz czy na korytarzach są wytyczone linie ułatwiające zachowanie dystansu bądź inna forma oznaczeń. Niestety, nikt nie jest w stanie zapanować na osobami, które nie przestrzegają zasad, ale już zweryfikować procedury jest łatwiej. Nie możemy też żądać od galerii, by zawsze wszystko było na tip top, ale możemy zwrócić uwagę na to, by np. dopracować pewne procedury albo zamieścić dodatkowe informacje.

Czy galeria nie dostanie etykiety SafeGuard, jeśli audyt wykaże, że są nieprawidłowości?

JW: Nie zakładamy, że nie przyznamy etykiety zgodności SafeGuard. Raczej dążymy do wypracowania odpowiednich mechanizmów i sprawdzamy, jak zarząd galerii reaguje w sytuacji, gdy np. nie wszyscy klienci galerii przestrzegają zasad.

Co daje etykieta zgodności Safe Guard?

JW: Przede wszystkim etykieta zgodności jest dokumentem poświadczającym, że dany obiekt działa w zgodzie z reżimem sanitarnym. Dodatkowo, jest to jasna informacja dla odwiedzających galerię, że to miejsce, które faktycznie stosuje się do zasad. Oznaczone etykietą obiekty automatycznie pojawiają się także na specjalnej interaktywnej mapie, do której każdy ma dostęp. Dzięki temu, zwyczajowe zwane Safe Guardy można sprawdzić dla obiektów komercyjnych znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie. W przypadku centrum handlowego istotne są także kwestie wizerunkowe i marketingowe. Zarówno klienci, jak i pracownicy takiego obiektu mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że zarząd obiektu dokłada wszelkich starań, by zachować obowiązujące normy.

Załóżmy, że przychodzi do Państwa potencjalny klient posiadający np. 100 lokali w różnych galeriach handlowych na terenie całego kraju. Jak działacie w przypadku takiego najemcy?

JW: Procedury są weryfikowane dla całości sieci, ale etykieta zgodności SafeGuard jest przyznawany na każdy ze sklepów osobno. Klient dostaje zatem certyfikat dla każdego z salonu. Naszym zadaniem jest w takim przypadku zorganizowanie grupy wykfalifikowanych audytorów, najlepiej w każdym z miast tak, by nie generować dodatkowych kosztów związanych z podróżą.

Ile trwa pozyskanie takiego certyfikatu? Da się to zrobić w trzech krokach czy to dłuższa procedura?

JW: Sama procedura zwykle trwa zaledwie kilka dni. Nie są to skomplikowane dla zarządcy galerii handlowej kroki. Należy zgłosić obiekt, a następnie wypełnić wniosek. Reszta jest po naszej stronie. Dobieramy audytora, dopasowujemy odpowiedni program audytu i wyznaczamy termin audytu. Audyty na miejscu zwyczajowo są przeprowadzane w tzw. formie niezapowiedzianej, czy podajemy przedział czasu, w trakcie którego nasz audytor zjawi się w obiekcie. Kolejnym etapem jest przygotowanie raportu, który dostarczamy klientowi w ciągu kilku dni po przeprowadzonej inspekcji. Następnie, jeśli nie ma nieprawidłowości bądź w przypadku ich wystąpienia – po ich usunięciu, wydajemy etykietę zgodności.

Jak długo ważny jest certyfikat?

JW: Etykieta zgodności SafeGuard jest przyznawana na okres 6 miesięcy. Ten czas jest optymalny. Pamiętajmy, że warunki się zmieniają, prawo się zmienia i na bieżąco należy reagować na te zmiany.

Czy w sytuacji kontroli np. z Sanepidu przejmujecie odpowiedzialność za obiekt?

JW: Niestety nie. Żaden z naszych audytów nie zastąpi ani nie wyeliminuje kontroli zewnętrznej. Takiej mocy nie mamy, ale klient może być w takich sytuacjach spokojniejszy, bo wie, że przestrzega obowiązujących przepisów.

Rozmawiała: Katarzyna Łabuz