Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[KOMENTARZ] Marek Oleksyn, ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates: uczciwy biznes w dobie COVID-19 – uniwersalne zasady w szczególnych czasach

Jakkolwiek doświadczeń spowolnienia gospodarczego lat 2008-2009 z wielu powodów nie można w prosty sposób porównywać do obecnej sytuacji na globalnych i krajowych rynkach, to z perspektywy praktyki prawniczej można dostrzec kilka podobnych zjawisk. Jednym z nich jest zwiększenie ilości spraw związanych z nie zawsze uczciwymi zachowaniami przedsiębiorców na rynku oraz działań wkraczających w cudze prawa własności intelektualnej – w komentarzu dla SCF News/retailnet.pl pisze Marek Oleksyn, prawnik, Partner w kancelarii ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates

Spowolnienie wzrostu gospodarczego zwiększają bowiem ulegnięcia pokusie sięgnięcia w prowadzonej działalności po metody i środki wykraczające poza ramy prawa lub dobrych obyczajów w biznesie. To z kolei może prowadzić do nieuczciwej konkurencji lub naruszenia praw wyłącznych innych uczestników rynku. Wspólnym mianownikiem takich działań w postaci „drogi na skróty” jest decyzja o wykorzystaniu szeroko rozumianych efektów pracy, dorobku i pozycji rynkowej innego przedsiębiorcy, często konkurenta.

Maski z logo w kosmicznej cenie

Zjawisko to można zauważyć również w branży retail. Jedynie tytułem przykładu, jeden z wiodących globalnych producentów wyrobów znajdujących zastosowanie w wielu sektorach rynku, w tym w branży retail, będący właścicielem marki cieszącej się renomą i powszechną znajomością, wytoczył w 2020 roku szereg postępowań w Stanach Zjednoczonych mających na celu zapobieżenie praktyce dalszej odsprzedaży swoich produktów (masek ochronnych oznaczonych znakiem tego producenta) przez innych uczestników rynku po cenie wielokrotnie wyższej niż w pierwotnej ofercie, w związku z nagłym wzrostem zapotrzebowania na te produkty przez klientów z uwagi na pandemię (tzw. price gouging).

Długi katalog nieuczciwych działań

Polskie regulacje wprowadzają skuteczne środki przeciwdziałania różnym nieuczciwym zachowaniom. Przykładowo, przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opisują szereg sytuacji, które ustawodawca uważa za nieuczciwe, a które w dobie spowolnienia gospodarczego mogą coraz częściej pojawiać się na rynku. Takie działania, jak wykorzystywanie cudzej renomy, nieuczciwa reklama (np. ukryta, mająca na celu wywołanie lęku, czy wykorzystująca przesądy), nieuczciwe pozyskiwanie personelu konkurenta, nieuczciwe utrudnianie dostępu do rynku w postaci dumpingu, bojkotu lub dyskryminacji, czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o innym przedsiębiorcy – to tylko niektóre przykłady sankcjonowanych działań. Co więcej, regulacje dotyczące przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji mogą znaleźć zastosowanie również w relacjach umownych, choćby związanych z łańcuchami dostaw. Podobnie, oparcie własnej działalności o renomę znaku towarowego konkurenta może spotkać się ze skutecznym działaniem prawnym na podstawie Ustawy Prawo własności przemysłowej chroniącej krajowe znaki towarowe lub analogicznej regulacji prawa UE – zapewniającej ochronę znaków unijnych.

Sądy ds. własności intelektualnej

W trudnych czasach walki z pandemią oraz związanymi z nią wyzwaniami dla sektora retail, warto więc pamiętać o możliwości skutecznego przeciwdziałania przejawom nieuczciwego zachowania na rynku. Co więcej, utworzenie w Polsce w 2020 roku wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej, zajmujących się także nieuczciwą konkurencją, ma na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw oraz ujednolicenie praktyki orzeczniczej w tym zakresie. W wielu przypadkach spór sądowy nie jest jednak potrzebny, a skutecznie podjęte działania na etapie przedprocesowym pozwalają przerwać nieuczciwą praktykę już na samym jej początku.

Marek Oleksyn | radca prawny | Partner | ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym w zakresie znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, praw do nazw domen oraz baz danych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, sporach dotyczących nazw domen i arbitrażowych, a także w sprawach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia znaków towarowych. Przygotowuje i negocjuje projekty umów dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej oraz udzielania licencji, sporządza opinie w sprawach związanych z własnością intelektualną oraz opracowuje umowy personelem twórczym i innowacyjnym. Wspiera klientów w projektach B + R. Doradza podmiotom z różnych sektorów rynku, w tym chemicznym, budowlanym, IT, finansowym, motoryzacyjnym, retail, FMCG oraz dóbr luksusowych.