POLITYKA PRYWATNOŚCI

I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM RETAILNET.PL

 

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i wykorzystywania danych w serwisie internetowym RETAILNET.PL spółki pod firmą EVIGO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-108), ul. Zielna 37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000582291, NIP: 525-26-33-492 (zwanej dalej: „EVIGO”).

2. Niniejszy dokument dotyczy jedynie następującego serwisu internetowego EVIGO: RETAILNET.PL zwanego dalej „Serwisem”. Niniejszy dokument nie dotyczy innych serwisów niż opisany powyżej (dostępnych w domenach innych niż RETAILNET.PL), nawet jeżeli Serwis zawiera aktywne lub nieaktywne odnośniki do takich serwisów. W przypadku skorzystania z odnośnika do innego serwisu EVIGO zaleca zapoznanie się z polityką prywatności serwisu, do którego prowadzi odnośnik.

3. Niniejszy dokument dotyczy gromadzenia i wykorzystywania w Serwisie danych, w tym także danych o charakterze danych osobowych, pochodzących od każdego użytkownika Serwisu. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu jest każda osoba odwiedzająca Serwis.

4. Co do zasady EVIGO nie dąży do identyfikacji użytkowników Serwisu i nie gromadzi danych osobowych. Wyjątkiem w tym zakresie jest gromadzenie danych w ramach usługi Newsletter oraz innych danych zbieranych za pomocą formularzy dostępnych z Serwisu. EVIGO w ramach Serwisu udostępnia funkcjonalność komentarzy do poszczególnych materiałów znajdujących się w Serwisie. Funkcjonalność komentarzy zapewniana jest i obsługiwana przez serwis zewnętrzny. EVIGO zaleca zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą dla tego serwisu.

 

II. Gromadzenie danych

1. EVIGO gromadzi dane dotyczące Użytkowników w następujący sposób:

a) poprzez wprowadzenie tych danych przez Użytkownika w polach formularzy udostępnianych w Serwisie;
b) poprzez zapisanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
c) poprzez gromadzenie logów serwera www.

2. Za wyjątkiem danych gromadzonych poprzez ich wprowadzenie do pól formularzy dane nie są kojarzone z określonymi osobami.

3. Za pośrednictwem udostępnianych pól formularzy gromadzone są dane dowolnie i dobrowolnie wprowadzone do serwisu przez Użytkownika, w tym dane osobowe. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. EVIGO stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są przechowywane przez EVIGO (gromadzenie logów serwera www). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać

a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referrer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce Użytkownika;
g) informacje o adresie IP komputera, z którego nadeszło zapytanie.

 

III. Wykorzystanie danych

1. EVIGO wykorzystuje dane wprowadzone przez Użytkownika do pól formularzy udostępnianych w Serwisie jedynie w celu wynikającym z funkcji danego formularza, na przykład w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, względnie świadczenia usługi Newsletter lub innych usług czy też sprzedaży towarów. Co do zasady dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą Użytkownika, którego dane te dotyczą. Niezależnie od postanowienia zdania poprzedzającego EVIGO może przekazać dane podmiotom bezpośrednio uczestniczącym w obsłudze danej transakcji (wykonującym czynności serwisowe z ramienia EVIGO, uczestniczącym w zawarciu lub wykonaniu umowy), takim jak: podwykonawcy EVIGO, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty obsługujące płatności on line lub transakcje kartami kredytowymi, podmioty będące operatorami domen internetowych.

2. Dostęp do plików cookies zainstalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika ma EVIGO. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W celu opisanym powyżej w punkcie c) dostęp do plików cookies zainstalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą mieć również:

a) współpracujący z EVIGO reklamodawcy oraz partnerzy w zakresie działalności reklamowej prowadzonej przez EVIGO;
b) sieci reklamowe, w szczególności sieć Google.

Powyższe podmioty mogą w opisanym powyżej celu zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie Serwisu. EVIGO zaleca zapoznawanie się z polityką prywatności wskazanych wyżej podmiotów, w szczególności z „Polityka ochrony prywatności Google Analytics”. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Dane logów serwera są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych na rzecz EVIGO usług hostingowych. Dane logów serwera mogą być udostępniane podmiotowi świadczącemu na rzecz EVIGO usługi hostingowe, ale jedynie w celu opisanym w zdaniu poprzedzającym.

 

IV. Informacje szczegółowe na temat plików cookies

1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika.

2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. EVIGO zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niektórych stron www.

4. W celu zarządzania ustawieniami cookies w danej przeglądarce prosimy wybrać z listy poniżej właściwą (stosowaną przez Użytkownika) przeglądarkę internetową/ system i postępować dalej zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

 

V. Szczegółowe informacje o usłudze Newsletter

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez EVIGO Użytkownikom, którzy zapisali się na usługę Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji i materiałów marketingowych o najważniejszych wydarzeniach dotyczących rynku opisywanego w Serwisie.

2. Zapisanie się na usługę Newsletter wymaga:

a) podania przez Użytkownika danych Użytkownika, za pomocą udostępnionego w tym celu w Serwisie formularza. Wymagane są następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej, nazwę/firmę podmiotu, dla którego Użytkownik pracuje oraz zajmowane stanowisko;
b) akceptacji Regulaminu usługi Newsletter oraz niniejszej „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym RETAILNET.PL spółki EVIGO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”;
c) Wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych, z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności formularza.

3. Zapisanie się na usługę Newsletter jest dobrowolne dla każdego Użytkownika. Usługa Newsletter jest realizowana przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik, który zapisał się na usługę Newsletter może z niej zrezygnować w każdym czasie, usuwając swoje dane, jak również może w każdym czasie poprawiać lub zmieniać swoje dane.

4. W ramach usługi Newsletter Użytkownicy mogą otrzymywać informacje handlowe i przekazy reklamowe pochodzące od osób trzecich.

 

VI. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1. Wprowadzane przez Użytkownika do formularzy dostępnych w Serwisie dane osobowe są przetwarzane przez EVIGO zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych jest EVIGO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-108), ul. Zielna 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000582291, NIP: 525-26-33-492.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikającym z funkcji danego formularza (za pomocą którego zostały przekazane przez Użytkownika EVIGO), w tym w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, względnie świadczenia usługi Newsletter lub innych usług czy też sprzedaży towarów przez EVIGO. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom bezpośrednio uczestniczącym w obsłudze danej transakcji (wykonującym czynności serwisowe z ramienia EVIGO, uczestniczącym w zawarciu lub wykonaniu umowy) takim jak: podwykonawcy EVIGO, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty obsługujące płatności on line lub transakcje kartami kredytowymi, podmioty będące operatorami domen internetowych. Informacja o celu przetwarzania danych osobowych wprowadzanych do określonego formularza, w tym o kategoriach podmiotów, którym dane te mogą być przekazywane, udostępniana jest Użytkownikowi przy wypełnianiu danego formularza.

4. Każdemu Użytkownikowi służy prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

VII. Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej w EVIGO polityki prywatności niniejszy dokument podlega odpowiednim modyfikacjom.