Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Biedronka: plan na 2021 rok to około 100 otwarć i 250-300 modernizacji

Plany na 2021 rok zakładają około 100 otwarć netto nowych placówek Biedronki, z czego 50 proc. stanowić mają sklepy w mniejszym formacie, a 250-300 kolejnych zostanie zmodernizowanych do najwyższych standardów obowiązujących w ramach sieci z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych.

Grupa Jeronimo Martins, która zaprezentowała swoje wyniki finansowe za miniony rok, w 2021 rok wchodzi wzmocniona pomimo bezprecedensowych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Sieć Biedronka, która pozostaje najważniejszą marką Grupy, utrzymała stabilne tempo wzrostu i zanotowała 10,4 proc. wzrost sprzedaży w PLN (+6,7 proc. w EUR). Kluczem do sukcesu Biedronki jest bezpieczeństwo i bliskość – względem pracowników, klientów oraz dostawców, szczególnie lokalnych – a także natychmiastowe reagowanie na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość w czasie pandemii.

W 2020 roku łączne przychody ze sprzedaży całej Grupy Jeronimo Martins wzrosły o 3,5 proc. do 19,3 mld EUR, przy wzroście LFL (porównanie wyników sklepów działających nieprzerwanie przez 12 miesięcy) również o 3,5 proc

W 2020 roku powstało 129 nowych sklepów Biedronka

Wartość sprzedaży Biedronki wyniosła w minionym roku 13,5 mld EUR, czyli 59,8 mld PLN, osiągając dwucyfrowy wzrost rok do roku liczony w złotówkach – o 10,4 proc. Licząc tylko placówki sieci, które funkcjonowały przez pełne 12 miesięcy 2020 roku, wzrost ten osiągnął poziom 7,1 proc. (wskaźnik LFL). Wzrosła też EBITDA Biedronki – o 9,3 proc. liczona w PLN. Biedronka kontynuowała również plan wieloletnich inwestycji w rozwój sieci, która na koniec roku obejmowała 3115 sklepów, przeznaczając na inwestycje w 2020 roku 302 mln EUR. Dzięki temu otwartych zostało 129 nowych sklepów, natomiast 267 zostało wyremontowanych. W ponad 1100 sklepach sieci działa również już aż 3750 kas samoobsługowych.

– Sprostaliśmy trudnym okolicznościom, świadomi naszej biznesowej i społecznej roli oraz niezachwiani w naszej misji dostarczania klientom najwyższej jakości produktów w niskich cenach. Byliśmy tak blisko naszych klientów, pracowników i dostawców – zwłaszcza drobnych producentów dostarczających produkty pierwszej potrzeby – jak jeszcze nigdy wcześniej. W 2021 rok wchodzimy ze wzmocnionym przekonaniem, że należące do Grupy Jeronimo Martins sieci umieją szybko i skutecznie reagować na wyzwania związane z pandemią – mówi Pedro Soares Dos Santos, CEO Grupy Jeronimo Martins.

Zmieniające się dynamicznie warunki w 2020 roku były wyzwaniem dla całego zespołu, ale zaangażowanie pracowników pomogło osiągnąć Biedronce świetne wyniki pomimo zmiany nawyków konsumenckich związanych z pandemią oraz dalszego zacieśnienia zakazu handlu w niedziele. W efekcie tego ostatniego w 2020 roku było 6 dni handlowych mniej niż w 2019 roku.

W minionym roku Biedronka udowodniła, że najważniejsze było zapewnienie poczucia bliskości. Względem klientów było to możliwe dzięki wydłużeniu godzin pracy w ramach Akcji24 w najbardziej kluczowych momentach roku, np. przed Wielkanocą, a także otwarciu 129 nowych  placówek oraz uruchomieniu dostaw zakupów do domu we współpracy z partnerem logistycznym Glovo (na koniec roku z tej usługi mogli korzystać mieszkańcy 28 największych miast Polski).

Działania rozwoje sieci Biedronka

Biedronka była tez blisko swoich dostawców, chociażby ogłaszając w kwietniu 2020 roku program „Czas na wspieranie małych producentów”. Dzięki niemu ponad 200 produktów od ok. 140 mniejszych lokalnych producentów weszło do oferty Biedronki, pomagając dostawcom w zachowaniu miejsc pracy i utrzymaniu biznesów. Działania te znalazły odzwierciedlenie w zaufaniu klientów. Na koniec roku Biedronka osiągnęła udziały w rynku na poziomie 25,7 proc. i był to wzrost o 1,6 p. p. względem roku poprzedniego.

W ramach obchodów 25-lecia działalności na polskim rynku, sieć Biedronka podjęła również szereg bezprecedensowych inicjatyw. W lutym, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, utworzyła stanowisko Rzecznika Klienta. Z kolei 11 marca oficjalnie ogłoszono powstanie Fundacji Biedronki, której głównym celem jest walka z ubóstwem, samotnością i wykluczeniem społecznym seniorów w Polsce. Z okazji 25-lecia sieć wydała również swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju – „Codziennie Odpowiedzialni”. Sieć Biedronka w minionym roku zwiększyła również o 400 liczbę placówek, które przekazują pełnowartościową żywność z bliskim terminem przydatności do spożycia do Organizacji Pożytku Publicznego.

Plany na 2021 rok zakładają około 100 otwarć netto nowych placówek Biedronki, z czego 50 proc. stanowić mają sklepy w mniejszym formacie, a 250-300 kolejnych zostanie zmodernizowanych do najwyższych standardów obowiązujących w ramach sieci z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych. Biorąc pod uwagę osiągnięte przez Grupę Jeronimo Martins wyniki w 2020 roku, a także perspektywy na rok 2021, Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 0,288 EUR na akcję.