PARTNERZY PORTALU

VRG: w marcu wzrosła sprzedaż segmentu odzieżowego i jubilerskiego

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę VRG w marcu 2021 roku wyniosły około 60,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2020 roku o około 40,3  proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2021 roku wyniosła około 171,5 mln zł i była niższa o około 13,1 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Obroty w segmencie odzieżowym i jubilerskim

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły w marcu około 26,4 mln zł i były wyższe rok do roku o około 5,5 proc. W okresie styczeń-marzec w tym segmencie przychody wyniosły około 79,8 mln zł i były niższe o około 31,7 proc. niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły w marcu około 31,1 mln zł i były wyższe rok do roku o około 100 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów w tym segmencie wyniosła około 85,4 mln zł, czyli wzrosła o 16,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Sprzedaż online i marża

Sprzedaż online ukształtowała się w marcu na poziomie 16,3 mln zł, co oznacza spadek rdr o 12,9 proc. Łącznie w okresie styczeń-marzec sprzedaż online wyniosła 54,2 mln zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2020.

Natomiast skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta przez VRG w marcu wyniosła około 49,2 proc. i była wyższa rdr o około 5,7 pp. Narastająco od początku roku, marża wyniosła 47,7 proc. i była wyższa o 0,1 p.p. rok do roku

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej VRG na koniec marca wyniosła 52,5 tys. m kw. i była niższa o 2,3 proc. niż rok wcześniej.

Facebook
LinkedIn

Informacje partnerów portalu

Najemcy

jubiler biżuteria
Lokalizacji: 140
W.Kruk jest najstarszą marką jubilerską w Polsce z historią blisko 180 lat. Aktualnie prowadzi sprzedaż w ok. 140 salonach firmowych…
Baza danych

Firmy

VRG S.A. to spółka powstała z połączenia Vistula Group ze spółką Bytom. Oficjalne przejęcie 100 proc. udziałów spółki Bytom przez…
Baza danych

Najnowsze informacje

Scroll to Top