Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH apeluje o całkowite uchylenie art. 15ze

PRCH zwróciło się do Parlamentu z prośbą i oczekiwaniem o rzetelną oraz rozsądną analizę i ocenę wnioskowanych przez Rząd rozwiązań legislacyjnych zawartych w Druku Sejmowym nr 1145.

“Apelujemy o całkowite uchylenie art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2) i niewprowadzanie zmian w postaci art. 15ze, umieszczonego w druku sejmowym nr 1145” – czytamy w apelu opublikowanym przez PRCH.

PRCH pisze do posłanek i posłów

Zdaniem przedstawicieli PRCH rozwiązanie polegające na tzw. ochronie czynszowej najemców w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 mkw. wskazane w druku sejmowym nr 1145 poprzez wprowadzenie ustawowej obniżki czynszów (oraz wszelkich innych opłat) odpowiednio o 80 proc. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w centrach handlowych, oraz o 50 proc. w okresie trzech miesięcy po ustaniu zakazu:

1.         Jest niezgodne z obowiązującym prawem i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

2.         Stanowi bezprawną interwencję państwa w umowy gospodarcze na skalę niespotykaną w demokratycznych państwach prawa.

3.         Nosi znamiona selektywności, dyskryminacji i nierównego traktowania przedsiębiorstw, wprowadzając arbitralne i nieproporcjonalne rozwiązania, pogarszające sytuację prawną jednej strony (wynajmujących, czyli właścicieli i zarządców centrów handlowych). Zgodnie z planowanym art. 15ze1 (i uprzednim 15ze) całkowity koszt pomocy przyznanej najemcom będzie/jest przerzucony na właścicieli i zarządców centrów handlowych, pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa (zostali wykluczeni z pomocy w ramach tarcz rządowych i PFR, a mają wielomiliardowe zobowiązania m.in. wobec banków).

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

4.         Program pomocowy określony art. 15ze i planowanym art. 15ze1 stanowi niedozwoloną pomoc publiczną naruszającą art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i może skutkować m.in.:

4.1          Obowiązkiem zwrotu pomocy przez podmioty uposażone tj. najemców (łączna wartość zwrotu może sięgać nawet 4 mld złotych).

4.2          Zakazem udzielania jakiejkolwiek pomocy publicznej najemcom do czasu zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie z prawem.

4.3          Skargą do Komisji Europejskiej o braku notyfikacji pomocy publicznej.

4.4          Zarzutem naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wydatkowanie środków publicznych.

5.         Przewiduje automatyczne, ustawowe i bezwarunkowe przyznanie każdemu najemcy zniżek w czynszach, w przeciwieństwie do programów pomocowych rządu i PFR, bez uwzględnienia indywidulanej sytuacji finansowej i potrzeb danego przedsiębiorcy. Tak samo traktuje franczyzobiorców, małych i dużych przedsiębiorców (w tym spółki giełdowe), czy najemców prowadzących pojedyncze lokale, oraz duże sieci handlowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne, nie wspominając o restauratorach, czy branży rozrywkowej, gdzie skala problemów i potrzeb jest zupełnie inna. Warto zaznaczyć, że obroty najemców w okresach po lockdownach są znacząco wyższe niż 50% wyników sprzed pandemii (załącznik do pisma), a wyniki firm notowanych na giełdzie potwierdzają ich dobrą kondycję finansową.

6.         W Polsce działa ponad 570 obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2 000 mkw., a ponad połowa z nich należy do polskich właścicieli, których obejmą proponowane zmiany w umowach najmu, a połowę najemców stanowią międzynarodowe sieci, które są uprawnione do korzystania z abolicji czynszowej i nowych rozwiązań.

„Pragniemy podkreślić, że w procesie kształtowania treści, zarówno art. 15ze, jak i 15ze1 całkowicie pomięto głos wynajmujących, co skutkuje brakiem rzetelnej analizy skutków regulacji. Przedstawione powyżej argumenty jednoznacznie wskazują na konieczność całkowitego uchylenia art. 15ze i niewprowadzania dalszych zmian w postaci art. 15ze” – kończą przedstawiciele PRCH.