Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Galeria Bronowice z certyfikatem bezpieczeństwa Bureau Veritas Polska

Pandemia wywarła ogromny wpływ na funkcjonowanie branży retail, a zwyczaje konsumentów uległy znaczącej zmianie. Jedną z najistotniejszych kwestii stało się obecnie umożliwienie pracownikom i klientom bezpiecznego pobytu. Galeria Bronowice, należąca do Ceetrus Polska i zarządzana przez NHOOD Polska, wdrożyła szereg rozwiązań i działań mających na celu zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz zapewnienia właściwej ochrony sanitarnej. Otrzymany właśnie certyfikat SafeGuard wydany przez Bureau Veritas Polska potwierdził, że Galeria przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa dla przeciwdziałania epidemii.

Fakt zmiany zachowań zakupowych Polaków i priorytetyzacji bezpieczeństwa potwierdzają badania, według których „czynnikiem, który w największym stopniu zyskał na znaczeniu podczas pandemii, jest własne bezpieczeństwo. Zaczęło na nie zwracać uwagę 58% więcej Polaków niż przed jej wybuchem”*. Krakowska Galeria Bronowice już od początku pandemii wprowadziła wiele środków bezpieczeństwa – m.in. wzmożoną, regularną dezynfekcję wyposażenia i urządzeń znajdujących się na terenie części wspólnych (m.in. windy, poręcze, schody, klamki, ekrany i obudowy planów interaktywnych, bankomatów etc). Także toalety i części wspólne dezynfekowane są częściej, niż dotychczas, przy zachowaniu restrykcyjnych zasad higieny. Na terenie całego Centrum rozlokowano dyspensery z płynem dezynfekującym do rąk, a dla klientów przygotowana została szeroka akcja edukacyjna dotycząca zasad bezpiecznych zakupów. Ściśle przestrzegane są zasady związane z odpowiednim dystansem oraz zasłanianiem ust i nosa, a specjalny system liczący wspiera zachowanie odpowiednich limitów osób w częściach wspólnych. We wzmożone działania prewencyjne zaangażowali są także najemcy, dodatkowo wprowadzając własne procedury przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.

Bezpieczne rozwiązania w Galerii Bronowice

Z początkiem maja wysoką jakość działań Galerii Bronowice podnoszących bezpieczeństwo odwiedzających i pracowników obiektu potwierdziło grono niezależnych ekspertów firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., przyznając Galerii certyfikat „SafeGuard”. Złożona z ekspertów komisja audytorska przeprowadziła wieloetapową ocenę procesów i procedur, systemów i środków kontroli wprowadzonych przez zarządcę obiektu. Ocena koncentrowała się na 6 głównych obszarach i 15 ważnych podkategoriach – łącznie było to 41 punktów kontrolnych.

Opiniowane aspekty to m.in. środki zapewniające bezpieczeństwo klientów i pracowników, zasady utrzymywania higieny i czystości, dezynfekcja tzw. miejsc i powierzchni wrażliwych, środki bezpieczeństwa wdrożone przez najemców, działania informacyjne, procedury kryzysowe, mapowanie obszarów ryzyka, zgodność i egzekwowanie aktualnych rozporządzeń sanitarnych.

* KPMG w Polsce, Raport „Nowa rzeczywistość: konsument w dobie COVID-19”.

– Cieszymy się z uzyskanego certyfikatu „SafeGuard” – to potwierdzenie przestrzegania przez nas najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii oraz zaangażowania wewnętrznego zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie procedur bezpieczeństwa i wysiłku naszych najemców, którzy dbałość o zachowanie reżimu potraktowali priorytetowo. Ocena jury, oparta o drobiazgową analizę każdego z kilkudziesięciu aspektów bezpieczeństwa potwierdziła, że wszystkie działania, jakie wprowadziliśmy w Galerii Bronowice, są zgodne z najwyższymi standardami sanitarnymi. Jesteśmy miejscem, w którym komfortowo i bez obaw można zrobić zakupy – podkreśla Aleksandra Mańka, Dyrektor Galerii Bronowice.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

– Do tej pory spółka Bureau Veritas Polska zrealizowała już weryfikację 85 obiektów na terenie całego kraju. Certyfikacja – w pełni transparentna, ponieważ każdą placówkę można zweryfikować na cyfrowej platformie Restart Your Business with BV – potwierdza, że właściciel oraz zarządca Galerii traktują bezpieczeństwo klientów oraz pracowników priorytetowo. Przedsięwzięta strategia zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji drogą kontaktową i buduje zaufanie do marki w nowej rzeczywistości – mówi Witold Dżugan, Dyrektor Certyfikacji Bureau Veritas Polska.