Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

ZPPHiU: odwiedzalność centrów handlowych w maju poniżej oczekiwań

ZPPHiU powołując się na ostatni raport Proxy.Cloud wskazuje na znaczące spadki w odwiedzalności centrów handlowych w całej Polsce.

Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU podsumowuje wyniki raportu: – Monitorujemy centra, w których działalność prowadzą nasi członkowie i widzimy, że owszem klienci wracają na zakupy, jednakże ruch jest daleki od poziomów, do jakich przywykliśmy przed pandemią. Dane liczbowe można podsumować jednym zdaniem – odwiedzalność spadła w sposób istotny dla prowadzących działalność handlową na terenie galerii.

Badanie ruchu w galeriach handlowych prowadzone poprzez obserwację ruchu telefonów komórkowych pozwala bardzo precyzyjnie wykazać zarówno liczbę wizyt, jak i liczbę unikalnych klientów odwiedzających poszczególne lokalizacje.

ZPPHiU: spadła liczba wizyt w centrach handlowych

Za punkt odniesienia w zestawieniu przyjęto rok 2019 poprzedzający pandemię. W podsumowaniu ogólnopolskim dla wszystkich centrów handlowych uśredniona różnica w liczbie wszystkich wizyt w centrach to w maju 2020 r. mniej o 54 proc., a w maju 2021 r. o 42 proc. – podaje ZPPHiU.

– Z jednej strony w przestrzeni publicznej spotykamy się z informacjami o powrocie do stanu sprzed pandemii i obrazami galerii wypełnionych odwiedzającymi ale jest to tylko wrażenie. Narzędzia pomiarowe wykazały jednoznacznie, że spadki odwiedzalności w centrach są bardzo duże. Tymczasem nasi członkowie zderzają się z bezwzględnym egzekwowaniem zapłaty pełnego czynszu. Przeczy to obowiązującym przepisom prawnym i po raz kolejny pokazuje jak ogromna nierównowaga stron panuje pomiędzy silnymi centrami handlowymi i słabszymi firmami korzystającymi z powierzchni handlowych – komentuje Zofia Morbiato.

Skupiając się na poszczególnych lokalizacjach, badanie precyzyjnie wykazuje, że są takie centra handlowe, w których różnica w liczbie wizyt w 2020 r. wyniosła aż 82 proc.

ZPPHiU: „tłumy w galeriach” to spekulacje

Zarząd ZPPHiU komentuje wyniki jednoznacznie: – To wiarygodne i miarodajne podsumowanie odwiedzalności centrów handlowych. Mamy dane dotyczące każdej lokalizacji i możemy je analizować wspólnie w skali kraju albo indywidualnie dla każdego udostępniającego powierzchnię handlową w galerii. Mamy nadzieję, że powyższe wyniki to argument ucinający spekulacje dotyczące „tłumów w galeriach”.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie: https://zpphiu.pl/.