Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Kaufland: od 20 lat realizujemy strategię odpowiedzialnego biznesu

Kaufland Polska od 20 lat konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, podejmując działania na rzecz m.in. ochrony środowiska czy wsparcia lokalnych społeczności. Sieć postanowiła udokumentować dotychczasowe osiągnięcia, wydając pierwszy w historii firmy raport zrównoważonego rozwoju. Publikacja pt. „Kaufland – więcej niż handel” powstała zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI).

Raport zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2019 to pierwszy tego typu dokument w blisko dwudziestoletniej historii Kauflandu w Polsce. Obszerny materiał stanowi podsumowanie działań prowadzonych w ramach trzech wyznaczonych przez detalistę filarów odpowiedzialnego biznesu: Zdrowia i zdrowego odżywiania, Ojczyzny i Natury.

– Jako jedna z największych firm sektora handlu detalicznego w Polsce dobrze rozumiemy wpływ, jaki wywieramy na środowisko oraz otoczenie społeczne i przyjmujemy za to oddziaływanie odpowiedzialność. To między innymi dlatego kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem znajdują się w samym centrum strategii naszej firmy, która łączy dążenie do ciągłej poprawy wyników przedsiębiorstwa z celami społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Sieć Kaufland, świadoma swojej odpowiedzialności wobec pracowników, dostawców, lokalnych społeczności oraz klientów, od lat realizuje przyjętą strategię odpowiedzialnego biznesu pod hasłem: „Zróbmy to razem”. W raporcie w szczegółowy sposób pokazano drogę do jej realizacji.

Kaufland: przygotowany przez nas raport to krok milowy w historii firmy

– Przygotowany przez nas raport to krok milowy w historii firmy Kaufland. Podsumowuje bowiem wszystkie działania, które od lat realizujemy w ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Opisane w nim zrealizowane inicjatywy to efekt pracy tysięcy ludzi, którzy wspólnie z nami, w myśl hasła „Zróbmy to razem”, działali na rzecz zapewnienia naszym klientom asortymentu najwyższej jakości, stworzenia pracownikom najlepszych warunków do rozwoju, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Zdrowie i zdrowe odżywianie to inicjatywy obejmujące odpowiedzialny dobór asortymentu, wellbeing i promocję zdrowego stylu życia wśród pracowników, a także wspieranie świadomych nawyków żywieniowych wśród klientów. W raporcie Kaufland prezentuje, w jaki sposób współpracuje z producentami i dostawcami żywności na rzecz wysokiej jakości produktów, ochrony środowiska czy osób o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

W ramach priorytetu Ojczyzna sieć podejmuje wiele działań na rzecz lokalnych społeczności, w tym wspiera regionalnych producentów i niesie pomoc potrzebującym. Raport wyraźnie ukazuje, że wartości realizowane w tym obszarze znajdują odzwierciedlenie w twardych danych. Kaufland współpracuje z ponad 400 regionalnymi dostawcami, dzięki czemu w sklepach konsumenci mogą znaleźć łącznie ponad 4000 produktów regionalnych. Sieć wdrożyła również wiele rozwiązań, dzięki którym zapobiega marnowaniu żywności a do odpowiedzialnej postawy zachęca także swoich pracowników i klientów. Detalista regularnie organizuje świąteczne zbiórki żywności, dzięki czemu w roku obrotowym 2019 zebrano w sumie ponad 39 ton żywności dla potrzebujących. Sam Kaufland od marca 2019 r. do lutego 2020 r. przekazał Federacji Polskich Banków Żywności produkty spożywcze o wartości blisko 2,2 mln zł.

Priorytet Natura obejmuje z kolei działania na rzecz ochrony przyrody, między innymi redukcję zużycia tworzyw sztucznych, odpowiedzialną gospodarkę odpadami, a także troskę o dobrostan zwierząt i budowanie świadomości ekologicznej wśród Polaków. Raport zrównoważonego rozwoju pokazuje, że decyzje biznesowe podejmowane w świadomy sposób w sieci Kaufland mają w konsekwencji pozytywny wpływ na środowisko. Przykładowo dzięki wprowadzeniu systemu odzysku ciepła odpadowego w ciągu roku cała Grupa Kaufland redukuje emisję dwutlenku węgla o 22,4 tys. ton.

Raport, który został przygotowany wg standardu GRI w wersji Core, spełnia międzynarodowe wymogi w zakresie prezentacji efektów realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w obszarze społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Dokument został poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora. Zakres weryfikacji obejmował wybrane wskaźniki GRI. Publikacja pt. „Kaufland – więcej niż handel” jest dostępna pod adresem: https://firma.kaufland.pl/odpowiedzialnosc/raport-zrownowazonego-rozwoju.html.

Kaufland: 1300 sklepów w Europie, w tym ponad 220 w Polsce

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 132 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 227 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.