Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ZPPHiU apeluje do polskich senatorów o doprecyzowanie art. 15ze

ZPPHiU w imieniu najemców powierzchni handlowych w galeriach zwrócił się do polskich parlamentarzystów z prośbą o uchwalenie na senackim etapie prac legislacyjnych poprawki doprecyzowującej treść przepisów w związku z uchyleniem art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. oraz usuwającej potencjalne wątpliwości w zakresie retroakcji regulacji wprowadzanego art. 15ze1.

Poprawka dotyczy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 403).

ZPPHiU apeluje o uchwalenie poprawki doprecyzowującej treść przepisów w związku z uchyleniem art. 15ze

– Intencja przepisu art. 15ze uchwalonego w ubiegłym roku była słuszna: potwierdziła to, co wynika wprost z Kodeksu Cywilnego, że w okresie lockdownu czynsz nie jest należny. Rozumiejąc jednocześnie sytuację wynajmujących, zobowiązała najemców do złożenia właścicielom galerii oferty przedłużenia zawartych umów najmu, na dotychczasowych warunkach o okres lockdownu i dodatkowo o okres sześciu miesięcy. Regulacja ta stała się jednak problematyczna, gdyż w trakcie pandemii ogłoszone zostały 4 ogólnopolskie lockdowny, w związku z czym, zgodnie z wykładnią tego przepisu prezentowaną przez galerie handlowe korzystający z lokali położonych w galerach handlowych zobowiązani byliby do przedłużenia umów z galeriami o łącznie 865 dni pomimo, że łączny okres ograniczeń handlu w galeriach wyniósł jednie 145 dni – informuje ZPPHiU.

Jak podkreślają członkowie ZPPHiU, Rada Ministrów dostrzegając absurdalność odczytania tych przepisów wbrew intencji ustawodawcy, zaproponowała uchylenie dotychczas obowiązującej regulacji oraz wprowadzenie odpowiednich przepisów przejściowych. Treść poprawki doprecyzowuje rozwiązania zaproponowane w przedłożeniu rządowym i przyjęte przez Sejm RP. Stanowi, że objęte intencją ustawodawcy „cofnięcie oferty” przybiera formę uchylenia się od skutków prawnych oświadczenie woli.

W przekonaniu przedstawicieli ZPPHiU przyjęcie przez Senat RP proponowanego brzmienia art. 7 rzeczonej ustawy będzie sprawiedliwym kompromisem pomiędzy interesami najemców oraz właścicieli galerii handlowych i organiczny potencjalne konflikty prawne, które mogłyby być skutkiem wejścia w życie przepisów w brzemieniu dotychczasowym.

– To długo wyczekiwany przez nas moment ostatecznej decyzji, który może zaważyć na kształcie relacji pomiędzy uczestnikami rynku handlowego na wiele przyszłych lat – podkreśla Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie: https://zpphiu.pl/.