Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Udana emisja zielonych obligacji GTC. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji

Globe Trade Centre wyemitowało po raz pierwszy niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych nieruchomości GTC, jak również finansowanie przyszłych projektów.

Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony europejskich inwestorów, czego efektem była kilkukrotna nadsubskrypcja z portfelem zamówień o wartości ponad 1,4 mld euro.

Po serii przełomowych transakcji oraz publikacji pierwszego w historii firmy raportu ESG, GTC pozostaje w centrum uwagi inwestorów i z sukcesem emituje pięcioletnie niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Świadczy to o solidnej pozycji rynkowej Grupy oraz niesłabnącym zaufaniu inwestorów, co potwierdzają niedawno otrzymane ratingi inwestycyjne na poziomie BBB-/ z perspektywą stabilną od Fitch Ratings oraz Ba1/ z perspektywą pozytywną przyznany przez Moody’s Investors Service.

– Dowodem na atrakcyjność emisji jest fakt, że księga popytu została zapełniona w ciągu zaledwie kilku godzin od rozpoczęcia zapisów. W sumie zainteresowanie objęciem obligacji GTC zgłosiło 120 inwestorów z Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii. Mimo wzmożonej aktywności na rynku długu i dużej podaży ze strony firm z sektora nieruchomości, wartość zapisów przekroczyła 1,4 mld euro, co z perspektywy spółki była bardzo udaną emisją – skomentował Ariel Ferstman, CFO oraz członek Zarządu GTC.

– Emisja zielonych obligacji pozwala nam pozyskać na atrakcyjnych warunkach finansowanie i podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, o czym świadczy fakt, że 84 proc. naszych aktywów posiada certyfikat ekologiczny – dodał.

GTC certyfikuje nieruchomości handlowe

Emisja zielonych obligacji wynika ze zobowiązania GTC do certyfikowania nieruchomości biurowych i handlowych w ramach najbardziej rozpoznawalnych certyfikacji ekologicznych, takich jak LEED, BREEAM czy DGNB. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych nieruchomości w ramach Green Bond Framework, jak również finansowanie przyszłych projektów. Obecnie 84 proc. portfela GTC o wartości 1,9 mld euro posiada certyfikację ekologiczną. W ogłoszonym niedawno pierwszym raporcie ESG, Grupa deklaruje dążenie do potwierdzenia zielonego statusu wszystkich nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Ambicja ta jest już realizowana w Polsce, gdzie budynki należące do GTC posiadają certyfikaty środowiskowe i są zasilane zieloną energią.

galeria-jurajska
Galeria Jurajska

Refinansowanie zabezpieczonych kredytów za pomocą zielonych obligacji wpisuje się w strategię GTC, zakładającą odejście od modelu finansowania opartego głównie na długu zabezpieczonym. Emisja zielonych obligacji pozwoli GTC na przedterminową spłatę zabezpieczonych kredytów i uwolnienie ok. 840 mln euro obciążonych aktywów, co znacząco obniży skonsolidowany wskaźnik zabezpieczonej dźwigni GTC (consolidated secured leverage ratio).

Emisja była oferowana szerokiej grupie inwestorów i została alokowana głównie funduszom i bankom (85%), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii oraz Europy kontynentalnej, w tym z regionu DACH (19%) i Europy Środkowo-Wschodniej (5%). Termin wykupu obligacji przypada na 23 czerwca 2026 r. Wartość kuponu jest stała i wynosi 2.25 proc. w skali roku.

O Grupie GTC

Grupa GTC jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu 25 lat działalności, GTC wybudował w Europie Środkowo-Wschodniej 76 nowoczesnych obiektów biurowych i handlowych o wysokim standardzie, o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln mkw.
Na dzień 31 marca 2021 r., GTC aktywnie zarządza portfelem nieruchomości komercyjnych, na który składa się 48 budynków komercyjnych oferujących ok.  753 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej do wynajęcia w Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. Ponadto Grupa realizuje 325 tys. m kw. powierzchni komercyjnej w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, z których 37 tys. m kw. są w trakcie budowy. Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu. W Polsce GTC zarządza dwoma centrami handlowymi – Galerią Północną w Warszawie i Galerią Jurajską w Częstochowie.