Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Pepco: 9 proc. wzrost sprzedaży pomimo pandemii

W półroczu, które zakończyło się 31 marca 2021, firma PCO, czyli właściciel marek PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, osiągnęła wzrost sprzedaży na poziomie 9 procent.

W raporcie giełdowym spółka podkreśla, że pozytywne wyniki handlowe osiągnęła  pomimo trudnego otoczenia handlowego związanego z pandemią COVID-19.

Wzrost przychodów i zwiększenie marży

Najważniejsze dane to:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 9,0%, przy założeniu stałego kursu walutowego, wynikający w dużej mierze z otwierania kolejnych sklepów wszystkich marek detalicznych i we wszystkich krajach, w których prowadzona jest działalność.
  • wzrost przychodów sklepów prowadzących sprzedaż3 w warunkach porównywalnych (LFL) o 5,0%, analogiczny do wyniku w trzech ostatnich latach poprzedzających pandemię COVID
  • spadek przychodów LFL o 2,1%, co wynika z utraty ok. 15% tygodni handlowych wskutek zamknięć sklepów w całej Grupie w związku z pandemią.
  • wzrost marży brutto o ponad 100 punktów bazowych, osiągnięty dzięki bieżącym korzyściom w obszarze zaopatrzenia oraz krótkoterminowym korzyściom wynikającym z pandemii w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów ogólnego przeznaczenia.
  • wzrost podstawowego wyniku EBITDA o 46,7 mln euro, tj. o 16,8%, wynika z dalszego wzrostu przychodów, zwiększenia marży brutto i skutecznego zarządzania kosztami.
  • zadłużenie netto (z wyłączeniem zobowiązań związanych z zastosowania MSSF 16) spadło o 189 mln euro w ujęciu rok do roku, jest efektem rosnącej działalności oraz zrewidowanych porozumień z kluczowymi dostawcami produktów, co wspiera wykorzystanie kapitału obrotowego.

Ciągły rozwój sieci sprzedaży

– W najbliższym okresie spodziewamy się, że otoczenie, w którym działamy, pozostanie zmienne i wymagające, ale sądzimy, że zachowania konsumentów powrócą do normalności, wraz z tym jak ograniczenia związane z COVID-19, które mają wpływ na klientów, będą z czasem znoszone. Jednakże nasze wyniki dowodzą, że mamy, świetną ofertę dla klientów, jasną i długoterminową strategię rozwoju, dzięki której uruchamiamy sklepy na istniejących i na nowych, ekscytujących rynkach, a także szereg kluczowych inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie sprzedaży i marży.  Dzięki temu możemy mieć pewność co do perspektyw dalszego rentownego wzrostu w drugiej połowie roku obrotowego oraz w dalszej przyszłości – mówi Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group

Spółka kontynuowała program ekspansji sieci sklepów, których liczba wzrosła o 225 w ujęciu netto w okresie półrocznym, oraz o 402 w porównaniu z końcem marca 2020, co daje wzrost rok do roku o 14,1%. W pierwszym półroczu otwarto 129 nowych sklepów PEPCO netto, co obejmuje 25 sklepów w strategicznych lokalizacjach w Europie Zachodniej (Włochy – 20) oraz poza UE (Serbia – 5). Przez pół roku powstało też 27 nowych sklepów Dealz; etap rozbudowy sieci sklepów kontynuowany jest w Hiszpanii i Polsce. Odnotowano też wzrost skali działalności sieci Poundland w efekcie przejęcia ok. 80 sklepów Fultons Frozen Foods, w pierwszej połowie roku obrotowego, jako element wzmocnienia Grupy i powiększenia skali obsługi produktów mrożonych. Monione półrocze wykorzystano też na przygotowanie wejścia i rozpoczęcie działalności PEPCO na rynku hiszpańskim, co jest drugim rynkiem tej marki w Europie Zachodniej. Był to też czas 326 ukończonych modernizacji sklepów, których celem jest zwiększenie sprzedaży i ulepszenie oferty dla klientów. 26 maja 2021 r. akcje Grupy zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa udoskonaliła też strukturę zarządzania powołując Niezależnego Przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz czterech dodatkowych niezależnych dyrektorów niewykonawczych.