Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Andy Bond, Pepco Group: solidne odbicie obrotów dzięki kontynuacji strategii rozwoju

Pepco Group podsumowuje trzeci kwartał obrotowy zakończony 30 czerwca 2021 roku: w okresie 9 miesięcy od października 2020 r., otwarto 342 nowe sklepy w tym 224 pod szyldem Pepco i 118 Poundland / Dealz. – Chociaż sytuacja konsumentów prawdopodobnie przez pewien czas pozostanie niepewna, co stawia wyzwania, jesteśmy przekonani o sile naszej oferty dla klientów i długoterminowym potencjale wzrostu naszej działalności – komentuje Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

Grupa PEPCO kontynuowała rozbudowę sieci, a zgodnie z założeniami w całym roku obrotowym planuje otworzyć 330 sklepów.

Otoczenie handlowe i wyniki Pepco Group

Trzeci kwartał poprzedniego roku obrotowego był najtrudniejszym kwartałem z powodu zakłóceń w handlu wynikających z pandemii. Spółka straciła wtedy łącznie 6 895 (18,4%) tygodni handlowych wobec 3 222 (7,5%) w kwartale omawianym obecnie. Na wyniki w bieżącym roku pozytywny wpływ miało zmniejszenie liczby zamknięć sklepów w związku z Covid – w ostatnim tygodniu kwartału wszystkie sklepy były czynne.

– W trzecim kwartale roku wykonaliśmy znaczące postępy. Poziom sprzedaży wszystkich trzech naszych marek wykazał się odpornością, gdy klienci PEPCO, Poundland i Dealz powracali do sklepów, jak tylko obostrzenia związane z epidemią Covid zostały poluzowane. Kontynuowaliśmy inwestycje w dalszy rozwój naszej działalności, otwierając 117 nowych sklepów w okresie trzech miesięcy i 342 od początku roku. Podpisaliśmy umowę na przejęcie 29 sklepów w Austrii. Grupa zmodernizowała również 260 sklepów PEPCO oraz, po przejęciu Fultons Foods jesienią 2020 roku, wprowadziliśmy pełną ofertę artykułów chłodzonych i mrożonych do 42 sklepów Poundland – komentuje Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

I dodaje: Globalne łańcuchy dostaw nadal pozostają pod wpływem zarówno ograniczonej dostępności surowców, jak i presji na koszty produkcji, potęgowanej przez braki w dostępności kontenerów, co również może potencjalnie prowadzić do znacznej inflacji kosztów, począwszy od sezonu jesień/zima 2021 r. Jednakże dzięki bezpośrednim relacjom naszej spółki PGS z dostawcami i wytwórcami na Dalekim Wschodzie, jesteśmy w stanie stale monitorować i szybko podejmować działania by zapewnić najlepsze ceny na wszystkich naszych rynkach.

– Chociaż sytuacja konsumentów prawdopodobnie przez pewien czas pozostanie niepewna, co stawia wyzwania, jesteśmy przekonani o sile naszej oferty dla klientów i długoterminowym potencjale wzrostu naszej działalności – podkreśla Andy Bond.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Przychody Grupy Pepco

Ograniczenia w handlu były w ciągu okresu sprawozdawczego stopniowo łagodzone – na początku kwartału zamkniętych było 1 075 (33%) sklepów w 11 regionach, po czym, do 27 czerwca, nastąpiło pełne otwarcie i związane z tym odbicie sprzedaży. Pandemia dotknęła również analogiczny okres ubiegłego roku – wówczas Pepco utraciło łącznie 6 895 (18,4%) tygodni handlowych wobec 3 222 (7,5%) tygodni utraconych w bieżącym kwartale sprawozdawczym. W tym kontekście należy rozpatrywać wynik LFL, który w ciągu omawianego kwartału wzrósł o 29,3% (6,8% YTD), przy czym bardziej miarodajnym wskaźnikiem tego, jak radziła sobie grupa w omawianym okresie jest wynik LFL dla otwartych sklepów , gdzie wzrost wyniósł 14,8% (9,6% YTD).

Działania strategiczne koncentrowały się na zwiększeniu liczby sklepów przy jednoczesnym wzmacnianiu oferty dla klientów we wszystkich markach. W III kwartale PEPCO powiększyło sieć o 95 nowych sklepów, otwierając je na wszystkich z 14 obecnych rynków. Weszło też do Hiszpanii, na swój drugi rynek w Europie Zachodniej. Kontynuowany był program przebudowy istniejących sklepów, w ramach którego 8 z nich zostało powiększonych i/lub przeniesionych.

Miniony kwartał to również kontynuacja rozwijania formatu Dealz w Polsce i Hiszpanii. Od początku roku otwarto 51 sklepów, a w ciągu omawianego kwartału uruchomiono ich 24.

W analizowanym kwartale Pepco doposażyło 302 istniejące sklepy (627 YTD) PEPCO i Poundland. Marka PEPCO unowocześniała wygląd sklepów, w szczególności wystrój wnętrz, jednocześnie zmieniając proporcje powierzchni przeznaczonej na asortyment ogólny. Poundland odświeża obecnie 171 sklepów w całej sieci i rozszerza rynek docelowy poprzez wprowadzenie nowej oferty artykułów chłodzonych i mrożonych, co było możliwe dzięki przejęciu spółki Fultons Frozen Foods, wiodącego na rynku operatora regionalnego, posiadającego w chwili przejęcia 82 sklepy.

Pepco zwiększyło liczbę sklepów o 224, co stanowi wzrost o 15,5 proc.

Dostrzegając znaczne możliwości rozwoju działalności na wszystkich rynkach spółki, od początku roku PEPCO zwiększyło liczbę swych sklepów o 224, co stanowi wzrost o 15,5% w stosunku do roku ubiegłego. W ciągu omawianego kwartału otwarto 95 nowych sklepów we wszystkich 14 regionach, w tym pierwsze sklepy w Hiszpanii. Ponadto PEPCO kontynuowała rozbudowę lub przeniosła kolejne 8 sklepów (39 YTD), a zgodnie z założeniami w całym roku obrotowym planuje otworzyć 330 sklepów.

PEPCO, jako sieć detaliczna oferująca towary niebędące artykułami pierwszej potrzeby, najbardziej odczuła skutki zamknięcia sklepów w związku z Covid począwszy od marca 2020 r., przy czym najbardziej widoczne było to w trzecim kwartale ubiegłego roku, w którym utracono prawie 23% tygodni handlowych. Zamknięcia na początku trzeciego kwartału bieżącego roku były mniej dotkliwe, a stopniowe ponowne otwarcia przyczyniły się do znacznego wzrostu wyniku LFL, uwzględniając niską bazę w roku ubiegłym.

W odniesieniu do warunków LFL3, segment PEPCO odnotował wzrost wyniku LFL o 9,6% YTD, który generalnie jest zgodny z historycznymi wynikami LFL i oczekiwaniami na cały rok, co potwierdza wiarygodność prognoz dotyczących rozwoju działalności.

Na nowych rynkach Europy Zachodniej – we Włoszech i Hiszpanii – obroty utrzymują się na wysokim poziomie, przy czym wyniki Hiszpanii przewyższają nasze wewnętrzne założenia, a Włochy wracają do poziomu przychodów osiąganych przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z lockdownem w grudniu 2020 r.

Grupa Poundland i sieć Dealz

Poundland, jako sieć detaliczna oferująca artykuły pierwszej potrzeby, była w stanie prowadzić działalność handlową przez cały czas kryzysu Covid, aczkolwiek w okresach największych ograniczeń odnotowywał znacznie mniejszy napływ klientów. Podobnie jak w przypadku PEPCO, najbardziej ucierpiał trzeci kwartał ubiegłego roku obrotowego, kiedy to w kwietniu 2020 r. zamknięto najwięcej, bo 142 sklepy. Dobre wyniki LFL w bieżącym roku ze wzrostem o 21,1% należy rozpatrywać właśnie w kontekście ograniczeń jakie miały miejsce w tym samym okresie poprzedniego roku, ale już wynik LFL na poziomie 5,2% YTD wyraźnie wskazuje na wzmocnienie oferty dla klientów.

Przychody sieci Poundland zostały wsparte dobrymi wynikami ostatnio rozszerzonych kategorii odzieży i artykułów gospodarstwa domowego oraz wprowadzeniem nowej oferty artykułów mrożonych i chłodzonych do 42 sklepów w ciągu kwartału (91 YTD). Kontynuowano rozszerzanie asortymentu produktów o towary w cenach powyżej i poniżej 1 funta, przy czym udział wyrobów o zróżnicowanych cenach we wszystkich kategoriach artykułów szybko zbywalnych i ogólnego przeznaczenia doprowadził do wzrostu przychodów o 23% (w roku obrotowym 2020 było to 16%).
Poza działalnością handlową Poundland uruchomił również fundację charytatywną. Otrzymała ona nagrodę Partnerstwa Sieci Detalicznych na rzecz Czynienia Dobra (Retail Systems’ Partnerships for Good) w 2021 r. za współpracę przy zbieraniu datków z fintechem Pennies.

Pion Dealz nadal dobrze się rozwija, klienci polubili jego ofertę, a ekonomika modelu biznesowego pozwoliła na przyspieszenie programu otwierania nowych sklepów. W ciągu omawianego kwartału otwarto 24 sklepy Dealz, co zwiększyło ich liczbę o 53% w stosunku do stanu na koniec roku, łącznie do 147. Naszym zamiarem pozostaje otwarcie do 70 nowych sklepów w ciągu całego roku obrotowego.

Grupa generuje w dalszym ciągu wysokie przepływy pieniężne i realizuje wszystkie swoje inwestycje rozwojowe. Saldo środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 448 mln EUR (461 mln EUR w roku obrotowym 2020) oraz zadłużenie netto5 na poziomie 169 mln EUR (295 EUR w roku obrotowym 2020) są efektem dalszego wzrostu działalności oraz skutkiem działań rozwijanych w ciągu roku 2020 z kluczowymi dostawcami, które umożliwiły poprawę cyklu kapitału obrotowego Grupy. Niższa pozycja gotówkowa w ujęciu rok do roku wynika z tego, że nadwyżka środków pieniężnych wykorzystana została na spłatę zadłużenia w ramach refinansowania związanego z ofertą publiczną akcji w maju 2021 r.

Pepco Group właścicielem 3,4 tys. sklepów w 16 krajach

Pepco Group istnieje od 2015 r. i ma obecnie około 3 400 sklepów w 16 krajach, wliczając w to Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Wielką Brytanię, Republikę Irlandii i Hiszpanię.
W skład zatrudniającej ok. 35 000 osób Grupy wchodzą dwie, niezależne od siebie sieci handlowe – paneuropejska PEPCO i działająca w Wielkiej Brytanii Poundland, która poza tym krajem jest obecna pod marką Dealz. W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary. Akcje Pepco Group N.V. w maju 2021. r. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwszych 14 sklepów PEPCO w Polsce otwarto w 2004 roku. Obecnie sieć PEPCO obsługuje ponad 20 milionów klientów miesięcznie, oferując ubrania dla całej rodziny, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki w najniższych cenach. Spółka, z siedzibą w Poznaniu, zatrudnia ok. 17.000 pracowników w 14 krajach Europy, przy czym najsilniej firma obecna jest w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i w Czechach. . W III kwartale PEPCO powiększyło sieć o 95 nowych sklepów, otwierając je na wszystkich z 14 obecnych rynków. PEPCO uważane jest za jedną z najsilniejszych marek w Polsce i jedno z najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw. Regularnie zdobywa Diamenty Forbesa dla jednej z najszybciej rosnących firm w kraju, oraz – jako jedna z najsilniejszych marek w Polsce – nagrodę Superbrands.

Poundland / Dealz

Od chwili uruchomienia pierwszego sklepu w 1990 r. w Burton-upon-Trent, sieć Poundland uruchomiła 917 sklepów w Wielkiej Brytanii oraz Republice Irlandii, ofertując najlepsze marki produktów i doskonałej jakości marki własne, które każdego dnia dostarczają klientom wyjątkową wartość. Sieć w 2019 r. była nagrodzona w 2019 r. przez branżowe pismo Retail Week, zatrudnia obecnie 18 000 osób, który każdego tygodnia obsługują 7 milionów klientów w całej Wielkiej Brytanii. Poundland oferuje tysiące wysokiej jakości produktów, spośród ponad 1000 rozpoznawalnych marek, w 17 kategoriach, takich jak żywność i napoje, zdrowie i uroda, art. wyposażenia domu, ogrodu, „zrób to sam”, art. dla zwierząt, mat. biurowe, książki, DVD i zabawki. Około 9 na 10 towarów dostępnych w sklepie Poundland oferowanych jest w cenie 1 funta, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy sieć wprowadziła nowe serie, produktów od 50 p. do 10 funtów, które opierają się na tej samej filozofii prostoty i niesamowitej wartości.

Poundland prowadzi również działalność międzynarodową za pośrednictwem marki Dealz z siecią sklepów rozwijanych w Polsce i Hiszpanii. W Wielkiej Brytanii sieć Poundland wprowadziła również swoją markę modową PEP&CO do około 300 większych lokalizacji. PEP&CO oferuje klientom pełną gamę mody damskiej, męskiej i dziecięcej oraz wprowadza nowy styl do Poundland, łącząc to z prostymi, niskimi cenami na odzież rodzinną, które trudno znaleźć w sklepach innych sieci.