Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH: wyniki odwiedzalności centrów handlowych w lipcu 2021 r. potwierdzają tendencję wzrostową

Wyniki odwiedzalności centrów handlowych według wskaźnika PRCH Daily Footfall Index w lipcu 2021 roku potwierdzają rosnące zainteresowanie zakupami stacjonarnymi od czasu ostatniego lockdownu, który zakończył się 4 maja. Systematycznie rośnie liczba odwiedzających.

Tygodniowa odwiedzalność oscyluje w granicach 82-87% w porównaniu do wyników z 2019 roku. Porównując lipiec 2021 do lipca 2020 roku, można zauważyć tendencję wzrostową. W pierwszym tygodniu centra handlowe odwiedziło o 8% osób więcej niż rok temu w analogicznym okresie, a w pozostałe tygodnie miesiąca wyniki wahają się od 103 do 107%. Pokazuje to rosnące zainteresowanie klientów powrotem do stacjonarnych zakupów oraz rozrywki i gastronomii w centrach.

O 5% wzrosła odwiedzalność w stosunku do czerwca 2021 roku, co oznacza, że klienci stale wracają do stacjonarnych zakupów w centrach handlowych, pomimo trwającego sezonu urlopowego.
Najlepszy dzienny wynik, podobnie jak w czerwcu, dotyczy soboty. 10 lipca centra odwiedziło średnio prawie 17 tysięcy osób i był to o 12% lepszy wynik niż w analogicznym dniu sprzed pandemii, w 2019 roku.

Wskaźnik PRCH Daily Footfall Index

Wskaźnik PRCH Daily Footfall Index, stworzony do monitorowania liczby odwiedzin klientów w centrach handlowych od początku pandemii, pokazuje aktualną liczbę odwiedzających w poszczególnych dniach miesiąca. Dane zbierane są z systemów kamer znajdujących się w centrach handlowych, liczących klientów z dokładnością do 98 proc, na stałej próbie centrów handlowych. Porównywanie wyników z analogicznymi okresami w poprzednich latach pozwala na określenie obecnych trendów i przeanalizowanie bieżącej sytuacji. Badanie odnosi się także do poprzednich miesięcy roku.

– Rosnąca z miesiąca na miesiąc odwiedzalność centrów handlowych oraz utrzymujące się trendy powrotu do zakupów stacjonarnych napawają optymizmem. Jednak wciąż patrzymy z niepokojem na zbyt wolno postępujący program szczepień i niebezpieczeństwo kolejnej fali pandemii. PRCH apeluje zarówno do społeczeństwa, jak i do władz o przyspieszenie procesu szczepień. Zwracamy uwagę na konieczność osiągnięcia zbiorowej odporności poprzez masowe szczepienia, ale równolegle prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, gdyż klienci często zapominają o istniejącym wciąż zagrożeniu kolejnymi zachorowaniami i zamrożeniem gospodarki – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Porównując wyniki odwiedzalności w lipcu tego roku do analogicznego okresu z 2020, w każdym tygodniu odnotowywany był wzrost liczby odwiedzających. W pierwszym tygodniu wakacji centra handlowe odwiedziło o 8% osób więcej niż rok temu w podobnym okresie, w pozostałe tygodnie wyniki wahają się od 103 do 107%.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Jeszcze nie została odbudowana odwiedzalność centrów handlowych osiągana w odpowiednim okresie sprzed pandemii. Widać tendencję do wyrównania wyników, powrót klientów do obiektów handlowych, ich zainteresowanie handlem tradycyjnym oraz strefą rozrywkowo -restauracyjną, obecnie w pełni dostępną dla odwiedzających. Tygodniowy footfall oscyluje w granicach 82-87% wyników z analogicznego okresu 2019 roku – czytamy w komunikacie PRCH.

PRCH: wzrosty odwiedzalności centrów we wszystkich regionach Polski

Jak podaje PRCH, w porównaniu do czerwca 2021 odwiedzalność wzrosła o 5%. Najlepszy rezultat osiągnięty został w sobotę, podobnie jak w czerwcu. Był to 10 dzień lipca, gdy odwiedzalność wzrosła aż o 12% w porównaniu z analogicznym dniem w roku 2019, przed pandemią. Wzrosty odwiedzalności centrów odnotowano we wszystkich regionach Polski. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowane liczby klientów w zależności od części kraju. Odwiedzalność w lipcu 2021 w stosunku do 2020 roku w centralnym regionie wzrosła aż o 12%, we Wschodnim – o 8%, a w Południowo-Zachodnim o niemal 7%. Odnotowano wyraźny wzrost odwiedzin w bardzo dużych centrach o powierzchni powyżej 60 000 mkw. GLA. W lipcu wynosił on 115% w stosunku do poprzedniego roku. Podobnie w obiektach bardzo małych (o powierzchni od 5-20 tys. m kw.) zanotowano wzrost odwiedzalności o 14%.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

PRCH Daily Footfall Index to wskaźnik ukazujący odwiedzalność w obiektach handlowych w ujęciu dziennym. Projekt powołany do życia w wyniku kryzysu na rynku nieruchomości handlowych wywołanego przez pandemię COVID-19. Gromadzone dane pochodzą z 110 obiektów o łącznej powierzchni powyżej 4 mln mkw. GLA, stanowiącej ponad 32% rynku centrów handlowych w Polsce.