Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Co po Tesco na Opieńskiego? Echo Investment konsultuje projekt z mieszkańcami

Echo Investment, które jest właścicielem działki przy ul. Opieńskiego na poznańskim Piątkowie, przedstawiło propozycję zastąpienia starego blaszaka hipermarketu nowoczesnym, zielonym i otwartym osiedlem i z pomocą lokalnych ekspertów rozpoczęło proces konsultacji. Spółka kupiła ponad czterohektarowy teren należący do Tesco w 2020 r. i zakłada przekształcenie w zielony i otwarty fragment miasta z mieszkaniami, sklepami i usługami w parterach, miejskimi placami, parkiem o długości 300 m i szerokości od 20 do 40 m, a także z wygodnym supermarketem.

Co można poprawić w dostępie i przejściach przez osiedle? Co powinno się znaleźć w parku? Jakich lokali i usług brakuje w okolicy? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadają mieszkańcy Poznania w trakcie przeprowadzanych obecnie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu po Tesco na Piątkowie. 12 września zakończył się pierwszy etap, tj. badanie opinii, w którym wzięło udział ponad 250 osób. Wyniki rozmów i ankiet będą wytycznymi dla zespołu dewelopera podczas prac nad ostatecznym projektem.

Deweloper z własnej inicjatywy, w porozumieniu z Urzędem Miasta rozpoczął proces konsultacji, mimo że nie jest do tego zobowiązany. Trwający już proces jest zgodny z wyznawaną przez Echo Investment ideą współtworzenia dobrych miast. Konsultacje przeprowadzane przez Hannę Rzepecką i Artura Brzyskiego, niezależnych ekspertów z Poznania, podzielone zostały na 5 etapów.

Echo Investment ma pomysł na zagospodarowanie terenu po Tesco w Poznaniu

Najpierw zaprezentowana została pierwsza koncepcja osiedla i parku oraz rozpoczęte zostało zbieranie informacji zwrotnej wśród mieszkańców pobliskich osiedli oraz reprezentantów lokalnej społeczności. Następnym krokiem jest analiza zebranego materiału i udostępnienie jej wyników na dedykowanej stronie copotesco.pl. Potem przeprowadzone będą warsztaty eksperckie z wybranymi mieszkańcami, działaczami, przedsiębiorcami i środowiskiem eksperckim, na których omówione zostaną wyniki badań i konsultowane będą sposoby, jak ulepszyć koncepcję. Na podstawie zebranych rekomendacji architekci przygotują koncept i wizualizacje do dalszych konsultacji. Po zaprezentowaniu wprowadzonych zmian, eksperci zbiorą uwagi na temat nowej wersji koncepcji w celu naniesienia kolejnych korekt.

opienskiego-poznan-echo

Głównym celem konsultantów jest poznanie potrzeb i oczekiwań wobec przestrzeni, funkcji i rozwiązań współdzielonych przez lokalną społeczność, aby dać wkład dla projektantów Echo Investment do lepszego dostosowania projektu.

– Żeby zagwarantować sobie dotarcie do jak największej grupy, sięgnęliśmy po zróżnicowane narzędzia konsultacji społecznych. Zbieramy opinię lokalnej społeczności poprzez wywiady indywidualne, ankiety online i papierowe, które dostarczamy m.in. za pomocą skrzynek pocztowych. Zorganizowaliśmy też spotkanie na żywo podczas dyżuru konsultacyjnego 4 września, gdzie na bieżąco odpowiadaliśmy na pytania mieszkańców. Od tego czasu wpłynęło do nas ponad 250 ankiet. Aktywnie zapraszamy do rozmowy najważniejszych interesariuszy projektu. To tylko potwierdza, że proces ten jest potrzebny, mieszkańcy chcą się zaangażować i wspólnie będziemy mogli wypracować projekt wpisujący się w potrzeby Piątkowa – mówi Hanna Rzepecka, badaczka
miejska zaangażowana w konsultacje.

Ambicją Echo Investment jest stworzenie projektu modelowego osiedla z funkcjami handlowymi

Ambicją dewelopera jest stworzenie na działce przy ul. Opieńskiego projektu modelowego osiedla – z przemyślaną architekturą, zielenią, dostępem do atrakcyjnych usług w parterach budynku, gdzie mieszkańcy mogą załatwić wszystkie podstawowe potrzeby w ramach krótkiego spaceru. Przedstawiona obecnie propozycja to otwarta i wielofunkcyjna przestrzeń – wygodne osiedle mieszkaniowe z obiektami usługowymi i terenem zielonym, dostępnym także dla okolicznych mieszkańców. Projektując osiedle na Piątkowie Echo Investment położyło duży nacisk na stworzenie tu przestrzeni społecznej. Mieszkańcom i gościom tej inwestycji deweloper chce zapewnić dostęp do udogodnień, które nie tylko podnoszą komfort życia, ale także sprzyjają propagowaniu zachowań proekologicznych, jak m.in. łatwy dostęp do transportu miejskiego, rozległe tereny zielone czy ogródki sąsiedzkie.

Do 12 września zbierano opinie m.in. na dedykowanej stronie copotesco.pl, gdzie niedługo opublikowany zostanie także raport z całego procesu konsultacji społecznych.

Echo Investment jest największym polskim deweloperem, jedynym na rynku z bogatym doświadczeniem w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym. Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miast, Echo Investment angażuje się w duże miastotwórcze projekty łączące różne funkcje, jak Browary Warszawskie czy Fuzja w Łodzi. To miejsca, w których ludzie mogą pracować, mieszkać, bawić się i zaspokajać potrzeby dnia codziennego.

Od 1996 roku Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizowało już 190 projektów o łącznej powierzchni ponad 2 mln mkw. w kilkudziesięciu miastach Polski. Od 2019 roku głównymi akcjonariuszami Echo Investment S.A. są węgierski Wing IHC Zrt oraz partnerzy Griffin Real Estate.