Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

PRCH: sierpień w centrach handlowych z najwyższą odwiedzalnością w 2021 roku

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) podsumowała wyniki odwiedzalności z ostatniego miesiąca wakacji. W sierpniu bieżącego roku liczba osób odwiedzających centra handlowe była o 17 proc. wyższa od odnotowanej w sierpniu 2020 r. oraz osiągnęła poziom 94 proc. odwiedzalności z 2019 r., czyli sprzed pandemii.

Ostatnie wyniki pokazują, że liczba klientów powracających do stacjonarnych zakupów w centrach handlowych rośnie z miesiąca na miesiąc – w sierpniu centra odwiedziło o 4 proc. kupujących więcej niż w lipcu i jest to jak dotąd najwyższy rezultat w tym roku.

Zbierane i audytowane przez wiodącą firmę doradczą PwC dla PRCH dane nt. odwiedzalności centrów handlowych pokazują, że od maja bieżącego roku, z miesiąca na miesiąc, wzrasta liczba osób robiących zakupy stacjonarne w galeriach handlowych. Od 4 maja, czyli od dnia zakończenia ostatniego wiosennego lockdownu footfall rośnie zbliżając się do poziomów odwiedzalności z 2019 r. W sierpniu bieżącego roku był on jedynie o 5,9 proc. niższy od wyniku z analogicznego okresu sprzed pandemii. Od maja br. systematycznie rośnie także średnia odwiedzalność dzienna, niezależnie od wielkości centrum handlowego.

– Rosnące z miesiąca na miesiąc wyniki odwiedzalności centrów handlowych oraz obroty firm prowadzących w nich działalność, wracające do poziomów sprzed pandemii, napawają optymizmem. Większy koszyk zakupowy oraz spadający udział sprzedaży internetowej w miesiącach, gdy galerie handlowe mogą działać bez ograniczeń pokazują, jak ważnym miejscem zakupów dla Polaków są centra handlowe – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

PRCH: wysokie wyniki odwiedzalności w sierpniu są związane z kończącym się okresem letnim

Wysokie wyniki odwiedzalności w sierpniu są związane z kończącym się okresem letnim, wymianą garderoby i przygotowaniami do rozpoczynającego się roku szkolnego. Ponadto ostatni tydzień wakacji – podobnie jak w ubiegłym roku – kończył się niedzielą handlową. Dane wskazują, że analogicznie jak w ubiegłych latach, liczba osób odwiedzających centra handlowe w tygodniu z niedzielą handlową była znacząco wyższa – średni footfall był wtedy o 19% wyższy niż w tygodniu wcześniejszym.

Odwiedzalność jest dość mocno zróżnicowana w zależności od badanego regionu. Najwyższe wyniki w sierpniu odnotowano w regionie południowo-zachodnim, a niższe wyniki osiągnęły centra w regionie wschodnim. Najwyższy poziom odwiedzalności odnotowano w aglomeracji łódzkiej.

– Właściciele i zarządcy oraz najemcy centrów handlowych od początku trwania pandemii bardzo dbają o zapewnienie bezpieczeństwa kupującym i pracownikom. Cała branża jest zaangażowana w akcje edukujące klientów, w jaki sposób postępować, aby zakupy w obiektach handlowych były bezpieczne. Centra chętnie podejmują inicjatywy promujące szczepienia i przypominające o przestrzeganiu zasad DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka), takie jak trwająca od początku września akcja „Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina”. Włączyło się już do niej ponad 70 punktów handlowych na terenie kraju. Rosnąca liczba zaszczepionych, odbudowywane poczucie bezpieczeństwa i chęć powrotu do stacjonarnych zakupów znajdują odzwierciedlenie w zwiększających się wynikach odwiedzalności. Liczymy, że zaangażowanie całego naszego sektora – najemców i wynajmujących – uchroni nas przed kolejnymi lockdownami i spowodowanymi przez nie stratami. Obecnie potrzebujemy okresu niezakłóconych operacji, aby odbudować wyniki i ustabilizować sytuację w branży – dodaje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym prawie 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu i usług.