Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[BADANIE] PRCH: centra handlowe były i są bezpieczne

Centra handlowe są postrzegane jako bezpieczne, a odwiedzający je klienci stosują się do wymaganych przez prawo zasad sanitarnych. Takie wnioski płyną z badania, jakie firma badawcza Inquiry przeprowadziła dla Polskiej Rady Centrów Handlowych. Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców 6 największych polskich aglomeracji. 

Sytuacja pandemiczna spowodowała daleko idące zmiany w zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w centrach handlowych. Stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i komfort klientów, od marca 2020 roku obiekty handlowe wdrożyły najwyższe standardy sanitarne, jednocześnie edukując klientów i przypominając o odpowiedzialnych zachowaniach podczas zakupów: noszeniu maseczek, zachowywaniu dystansu i dezynfekcji rąk.

Zdecydowana większość czuje się bezpieczna

Dzięki wdrożeniu przez zarządców centrów handlowych wielu działań mających na celu zapewnienie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, Polacy czują się bezpiecznie, robiąc zakupy w galeriach handlowych, co potwierdziło 69 proc. badanych.

Badanie potwierdziło także, że u większości respondentów wymóg zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zakupów spotyka się ze zrozumieniem, a obowiązujące obostrzenia są akceptowalne oraz adekwatne do sytuacji epidemicznej. Działania zarządców galerii są zrozumiałe dla odwiedzających. Aż 81 proc. respondentów potwierdziło, że stosuje się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, a ponad połowa deklaruje, że zdecydowanie to robi. Jedynie 2 proc. osób odpowiedziało, że stanowczo nie stosuje się do wymogów. Zapytano również o adekwatność zasad sanitarnych do aktualnej sytuacji. 69 proc. osób uznało wymagania za adekwatne, 13 proc. za przesadzone, a 12 proc. za zbyt niskie. Wyróżniają się na tym tle mieszkańcy Warszawy, którzy częściej niż inni woleliby, aby poziom wymogów sanitarnych był nawet wyższy niż obecnie. W pozostałych aglomeracjach przewagę mają zwolennicy poluzowania zasad.

Centra handlowe kładą duży nacisk na edukację klientów w zakresie bezpiecznych zakupów, budującą poczucie odpowiedzialności społecznej oraz skłaniają ich do przestrzegania zasad – badanie potwierdziło skuteczność tych wysiłków. Większość respondentów potwierdza, że działania centrów podejmowane w związku z promowaniem DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) oraz inne zasady wprowadzone do przestrzeni obiektów handlowych są odpowiednie. Przeważająca większość badanych deklaruje, że zetknęła się podczas wizyty w centrum z komunikatami na temat zasad zachowania bezpieczeństwa. Odsetek we wszystkich aglomeracjach waha się pomiędzy 79 a 83 proc.

Zmiana zachowań zakupowych

– Z badań przeprowadzonych przez agencję Inquiry wynika, że znaczna część Polaków docenia wysiłek włożony przez firmy zarządzające centrami handlowymi, by można było zrobić potrzebne zakupy i wygodnie, i bezpiecznie. Jednocześnie dużej zmianie uległy zachowania zakupowe – klienci bardzo zwracają uwagę na bezpieczeństwo i stosują się do wprowadzonych zasad – mówi Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry.

– Badanie przeprowadzone przez Inquiry potwierdza, że zaszły zmiany w zwyczajach zakupowych Polaków – klienci wykazują odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa. Większość uczestników badania uważa, że obostrzenia są adekwatne do sytuacji i się do nich stosuje. Powszechnie zauważane i akceptowalne są działania właścicieli i zarządców centrów handlowych, które mają na celu stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i skrupulatne przestrzeganie wytycznych sanitarnych. Te zasady oraz edukacja konsumentów mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa w odwiedzanych centrach handlowych. W czasie obecnej fali pandemii Polska Rada Centrów Handlowych rekomenduje w najbliższych miesiącach podtrzymanie obecnie obowiązujących obostrzeń jako wyrazu odpowiedzialnej troski o zdrowie Polaków. Umożliwi to bezpieczną realizację przez nich codziennych potrzeb zakupowych oraz zabezpieczy biznesy najemców, usługodawców, a także właścicieli i zarządców centrów handlowych – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Badając zmiany zwyczajów zakupowych konsumentów, zapytano ich również, czy w kontekście pandemii COVID-19 zmienili sposoby korzystania z centrów handlowych. Co 3 osoba odpowiedziała, że ogranicza lub maksymalnie skraca obecnie czas wizyty w centrach handlowych. Nieco mniejszy odsetek społeczeństwa robi teraz częściej zakupy przez Internet – jest to rozwiązanie szczególnie widoczne w Warszawie. Nieco mniejszą popularnością cieszą się rozwiązania takie, jak unikanie korzystania z oferty gastronomicznej czy zaniechanie wizyt w przymierzalni. Tylko 15 proc. konsumentów powróciło już do swoich starych zwyczajów sprzed pandemii.

Badanie przeprowadzone w dniach 13-28 września 2021 roku przez agencję badawczą Inquiry metodą CAWI na grupie 3020 respondentów z 6 największych aglomeracji w Polsce.