Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Eurocash utrzymuje poziom sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 7,03 mld zł i były o 1% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Sprzedaż w segmencie hurtowym była na porównywalnym poziomie co przed rokiem, natomiast w segmencie detalicznym zwiększyła się o ponad 2% r/r.

Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w omawianym okresie wyniosła 236 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 5% w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r. Grupa zanotowała dalszą poprawę rentowności w hurcie oraz lepsze niż przed rokiem wyniki w detalu.
Wypracowany w ostatnim kwartale zysk netto wyniósł 31,1 mln zł wobec 33,7 mln zł w trzecim kwartale 2020 r.

Niższa sprzedaż w Cash&Carry skompensowana przez Eurocash Dystrybucja

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w trzecim kwartale br. wzrost wyniku EBITDA do blisko 190 mln zł, tj. o 2,5% r/r, przy zbliżonym poziomie sprzedaży, wynoszącym 5,26 mld zł.
– Trzeci kwartał tego roku, podobnie jak drugi, był trudnym okresem dla małych sklepów, co znalazło odzwierciedlenie w spadku sprzedaży w hurtowniach Cash&Carry. Wyższą sprzedażą osiągnęliśmy natomiast w formacie Eurocash Dystrybucja, czyli w biznesie skierowanym do większych sklepów. Postępująca cyfryzacja naszej działalności przekłada się natomiast na dalszą poprawę rentowności w hurcie. Już około 43% łącznej sprzedaży w tym segmencie jest realizowane za pośrednictwem platformy eurocash.pl – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.
Na koniec września 2021 r. organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 9.143 sklepy (wobec 9.149 przed rokiem). Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD) wynosiła natomiast łącznie 5.494 placówki, co oznacza przyrost o 305 sklepów r/r.

R E K L A M A

Poprawa w sklepach własnych

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 1,61 mld zł i była o ponad 2% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA detalu wzrósł o 11% r/r do 85 mln zł.
– Wyższa sprzedaż w segmencie detalicznym to głównie efekt poprawy w supermarketach własnych. Pod względem efektywności, wciąż jednak ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców, co oznacza duży potencjał prowadzonej reorganizacji. Zgodnie z zapowiedziami, do końca roku zamkniemy 59 sklepów, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. sklepy te przyniosły spadek sprzedaży segmentu o 22 mln zł oraz obniżyły EBITDA Grupy o 14,4 mln zł. Proces zamykania tych placówek rozpoczęliśmy w czwartym kwartale i liczymy, że w przyszłym roku przyniesie on wzrost efektywności i rentowności całego segmentu – powiedział Jacek Owczarek.
Budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec września br. liczyła 1594 sklepy (w tym 1565 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum) – 965 z nich to sklepy franczyzowe, a 629 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture.
Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 422 saloniki prasowe Inmedio (wg stanu na 30 września br.). Ich sprzedaż w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 129 mln zł wobec 144 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż dla stałej liczby sklepów (LFL) wzrosła o 1,6% r/r.

Frisco w czwartym dużym mieście

Sprzedaż segmentu Projekty w trzecim kwartale br. sięgnęła 123 mln zł i była o 22% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., głównie dzięki dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco oraz rozwojowi sieci marketów alkoholowych Duży Ben. Po Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, w trzecim kwartale tego roku Frisco udostępniło swoją ofertę e-zakupów dla mieszkańców Krakowa. Z kolei sieć Duży Ben w minionym kwartale powiększyła się o 23 markety i na koniec września liczyła już 181 placówek, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży LFL o 8,5% r/r.

Lider na polskim rynku

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji.
Grupa Eurocash to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.