Rejestracja na SCF 2023 Fall!
Dołącz do 1200 uczestników

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

Kaufland na froncie walki ze zmianami klimatu

Kaufland wyznacza kolejne cele klimatyczne i promuje asortyment neutralny dla klimatu. Jednym z głównych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W sierpniu 2020 r. Grupa Schwarz przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), definiując konkretny cel klimatyczny, który został właśnie oficjalnie zatwierdzony. 

Zgodnie z przyjętą strategią klimatyczną, opartą na metodologii SBTi, Kaufland w pierwszej kolejności dąży do unikania i ograniczania, a gdy nie jest to możliwe, do kompensowania emisji powstałych w całym łańcuchu dostaw.

Redukcja aż 80 %

Firma zamierza do 2030 r. zredukować emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80% (w odniesieniu do 2019 r.). Kaufland zobowiązuje także swoich partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 80% emisji powstałych w wyniku wytworzenia produktów do wyznaczenia celów klimatycznych opracowanych zgodnie z kryteriami SBTi do 2026 r. Realizacja celów obejmuje wszystkie kraje, w których obecna jest sieć.
Oprócz wcześniej zakomunikowanych założeń Kaufland planuje w 2022 r. wdrożyć zieloną energię we wszystkich swoich placówkach. Ponadto sieć dąży do tego, aby najpóźniej w 2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną*. Oznacza to, że emisje powstałe na skutek działalności przedsiębiorstwa, których nie można uniknąć lub zredukować, zostaną skompensowane poprzez realizację konkretnych projektów związanych z ochroną klimatu.

Zrównoważony asortyment

Ważnym obszarem działań sieci Kaufland jest rozwój zrównoważonego asortymentu, w tym oferowanie klientom produktów neutralnych dla klimatu*. Należą do nich m.in. torby wielokrotnego użytku, które w 80% zostały wykonane z folii pochodzących ze sklepów Kaufland i nadają się do recyklingu. Emisje dwutlenku węgla związane z tym artykułem sieć kompensuje, wspierając projekt hydroenergetyczny „Nam Hong Hydropower” w Wietnamie, który obejmuje budowę dwóch elektrowni wodnych. Dzięki energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł emisja dwutlenku węgla zostanie znacząco zredukowana. Projekt ma zalety nie tylko dla środowiska, ale także dla lokalnej społeczności – przyczyni się m.in. do modernizacji dróg, stworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w rejonie Moung La.
Do asortymentu neutralnego dla klimatu należy także linia artykułów roślinnych K-take it veggie, których produkcja wiąże się z mniejszym śladem węglowym niż w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego. Kaufland redukuje emisje związane z produkcją artykułów m.in. poprzez modyfikację opakowań. Dla przykładu w opakowaniu burgera roślinnego K-take it veggie zużycie tworzyw sztucznych zostało zredukowane aż o 70%. Emisje związane z asortymentem K-take it veggie, których nie można ograniczyć lub uniknąć, są kompensowane poprzez wsparcie projektu „Czyste i efektywne piece” w Peru, gdzie poważnymi problemami ludności są zarówno niedożywienie, jak i duże zanieczyszczenie powietrza. W rejonie And i regionach położonych nad wybrzeżem rodzinom zostaną zamontowane nowe piece, dzięki czemu emisja CO2 zostanie zredukowana. Zgodnie z hasłem, które przyświeca strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland „Zróbmy to razem”, detalista zachęca klientów do wyboru bardziej zrównoważonych alternatyw, sukcesywnie oznaczając produkty neutralne dla klimatu specjalnym logo. W ostatnim czasie sieć wyemitowała także spot „Natura mówi dziękuję”, w którym promuje torby wielokrotnego użytku oraz produkty roślinne K-take it veggie.

229 sklepów na polskim rynku

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 229 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.
Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział