Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Kaufland na froncie walki ze zmianami klimatu

Kaufland wyznacza kolejne cele klimatyczne i promuje asortyment neutralny dla klimatu. Jednym z głównych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W sierpniu 2020 r. Grupa Schwarz przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), definiując konkretny cel klimatyczny, który został właśnie oficjalnie zatwierdzony. 

Zgodnie z przyjętą strategią klimatyczną, opartą na metodologii SBTi, Kaufland w pierwszej kolejności dąży do unikania i ograniczania, a gdy nie jest to możliwe, do kompensowania emisji powstałych w całym łańcuchu dostaw.

Redukcja aż 80 %

Firma zamierza do 2030 r. zredukować emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80% (w odniesieniu do 2019 r.). Kaufland zobowiązuje także swoich partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 80% emisji powstałych w wyniku wytworzenia produktów do wyznaczenia celów klimatycznych opracowanych zgodnie z kryteriami SBTi do 2026 r. Realizacja celów obejmuje wszystkie kraje, w których obecna jest sieć.
Oprócz wcześniej zakomunikowanych założeń Kaufland planuje w 2022 r. wdrożyć zieloną energię we wszystkich swoich placówkach. Ponadto sieć dąży do tego, aby najpóźniej w 2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną*. Oznacza to, że emisje powstałe na skutek działalności przedsiębiorstwa, których nie można uniknąć lub zredukować, zostaną skompensowane poprzez realizację konkretnych projektów związanych z ochroną klimatu.

Zrównoważony asortyment

Ważnym obszarem działań sieci Kaufland jest rozwój zrównoważonego asortymentu, w tym oferowanie klientom produktów neutralnych dla klimatu*. Należą do nich m.in. torby wielokrotnego użytku, które w 80% zostały wykonane z folii pochodzących ze sklepów Kaufland i nadają się do recyklingu. Emisje dwutlenku węgla związane z tym artykułem sieć kompensuje, wspierając projekt hydroenergetyczny „Nam Hong Hydropower” w Wietnamie, który obejmuje budowę dwóch elektrowni wodnych. Dzięki energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł emisja dwutlenku węgla zostanie znacząco zredukowana. Projekt ma zalety nie tylko dla środowiska, ale także dla lokalnej społeczności – przyczyni się m.in. do modernizacji dróg, stworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w rejonie Moung La.
Do asortymentu neutralnego dla klimatu należy także linia artykułów roślinnych K-take it veggie, których produkcja wiąże się z mniejszym śladem węglowym niż w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego. Kaufland redukuje emisje związane z produkcją artykułów m.in. poprzez modyfikację opakowań. Dla przykładu w opakowaniu burgera roślinnego K-take it veggie zużycie tworzyw sztucznych zostało zredukowane aż o 70%. Emisje związane z asortymentem K-take it veggie, których nie można ograniczyć lub uniknąć, są kompensowane poprzez wsparcie projektu „Czyste i efektywne piece” w Peru, gdzie poważnymi problemami ludności są zarówno niedożywienie, jak i duże zanieczyszczenie powietrza. W rejonie And i regionach położonych nad wybrzeżem rodzinom zostaną zamontowane nowe piece, dzięki czemu emisja CO2 zostanie zredukowana. Zgodnie z hasłem, które przyświeca strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland „Zróbmy to razem”, detalista zachęca klientów do wyboru bardziej zrównoważonych alternatyw, sukcesywnie oznaczając produkty neutralne dla klimatu specjalnym logo. W ostatnim czasie sieć wyemitowała także spot „Natura mówi dziękuję”, w którym promuje torby wielokrotnego użytku oraz produkty roślinne K-take it veggie.

229 sklepów na polskim rynku

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 229 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.
Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.