Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

GTC: przychody w centrach handlowych mniejsze o 2,8 mln euro

W ciągu trzech kwartałów tego roku GTC zanotowało spadek przychodów z wynajmu i usług w centrach handlowych w Polsce i Bułgarii o 2,8 mln euro w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 oraz spadkiem przychodów z najmu po sprzedaży Spiral w IV kw. 2020 r. o 3 mln euro.

W komunikacie giełdowym GTC podało, że wskaźnik wynajęcia w obiektach handlowych wynosi 95 proc. Poziom ten nie zmienił się wobec końca grudnia 2020 roku. Spółka obserwuje w III kw. dalszy wzrost obrotów w centrach handlowych w Polsce i Serbii.

Przychody i marża na podobnym poziomie

Przychody grupy wyniosły w III kw. 2021 roku 45,6 mln euro wobec 42,9 mln euro rok wcześniej. Marża brutto na działalności operacyjnej GTC wyniosła w III kw. 34,1 mln euro wobec 32,35 mln euro rok wcześniej.

Narastająco po trzech kwartałach 2021 roku GTC miało 32,3 mln euro zysku netto jednostki dominującej (-16,4 mln zł rok wcześniej) oraz 124,4 mln euro przychodów (121,6 mln euro rok wcześniej). Marża brutto na działalności operacyjnej wyniosła w tym okresie 92,9 mln euro wobec 91 mln euro przed rokiem.

76 projektów w 25 lat

Grupa GTC jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu 25 lat działalności, GTC wybudował w Europie Środkowo-Wschodniej 76 nowoczesnych obiektów biurowych i handlowych o wysokim standardzie, o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln mkw.

Obecnie GTC aktywnie zarządza portfelem nieruchomości komercyjnych, na który składa się 48 budynków komercyjnych oferujących ok. 752,5 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej do wynajęcia w Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. Ponadto Grupa realizuje 325 tys. m kw. powierzchni handlowej i biurowej w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, z których 37 tys. m kw. są w trakcie budowy. Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie mWIG40 oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu.