Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

VRG: w roku 2021 przychody przekroczą 1 mld zl

Grupa VRG planuje, że jej przychody w 2021 roku powinny być zbliżone do tych z roku 2019 i przekroczą 1 mld zł. W 2022 roku grupa zakłada kontynuację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży, dalszą poprawę marży brutto, a powierzchnia sieci salonów stacjonarnych wzrośnie o ok. 4 proc. 

„W ocenie zarządu przychody w roku 2021 powinny być zbliżone do tych z roku 2019 i przekroczyć 1 mld zł. Wpływ na to powinien mieć także powolny powrót pracowników do biur i większe zainteresowanie ofertą formal. Zakładamy również poprawę marży procentowej brutto w bieżącym roku w stosunku do 2020 r. ze względu na dalszy wzrost sourcingu azjatyckiego, wspólne polityki w zakresie dostawców oraz zmniejszenie intensywności działań promocyjnych, co można już było zauważyć w III kwartale 2021 roku” – napisano w raporcie giełdowym.

Cel: dwucyfrowe wzrosty

Główne cele i działania zarządu na 2022 rok to:

R E K L A M A

– kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży Grupy;

– wzrost powierzchni posiadanej sieci salonów stacjonarnych o ok. 4 proc. w stosunku do 31.12.2021 r., z czego o 2 proc. w segmencie odzieżowym i o 12 proc. w segmencie jubilerskim;

– wzrost powierzchni głównie ze względu na otwarcia większych salonów;

– wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 38 mln zł (w tym również wydatki na IT);

– dalsza poprawa marży brutto dzięki efektywniejszej polityce rabatowej;

– wzrost marży operacyjnej ze względu na korzystny wpływ dźwigni operacyjnej; – utrzymanie bezpiecznej sytuacji płynnościowej.

Ponad 720 mln zł po trzech kwarta kwartałach

Przychody ze sprzedaży grupy w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły 305 mln zł i były o 22 wyższe od przychodów osiągniętych rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2021 roku przychody wynoszą 721,1 mln zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zmniejszyła się do 52,0 tys. mkw czyli 1,2 proc. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 2,5 proc. natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 3,9 proc.