Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Sklepy Smyk będą działały jako placówki pocztowe

Operator pocztowy Pointpack podpisał umowę w sprawie prowadzenia w sklepach Smyk placówek pocztowych. Będzie się to odbywać na zasadzie agencji pocztowej. Oznacza to, że Smyk sklepy Smyk będą mogły działać we wszystkie niedziele. 

Zgodnie z obowiązującym prawem zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w placówkach pocztowych.

Smyk we wszystkie niedziele?

Definicję placówki pocztowej określa art. 3 pkt 15 Prawa pocztowego. Zgodnie z nim placówką pocztową jest jednostka organizacyjną operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym. W praktyce oznacza to, że sklepy Smyk jako placówki pocztowe będą mogły działać w niedziele niehandlowe.

Do końca roku 223 salony

Smyk ma dzisiaj bardzo dobrze rozwiniętą sieć sklepów. Na koniec 2021 roku będą to 223 salony.

– Można więc powiedzieć, że mamy obecnie dosyć dobre rozpoznanie dużych i średnich rynków. Od kilku lat staramy się uzupełniać naszą sieć sklepami w mniejszych lokalizacjach i inwestować tam, gdzie dotychczas dostęp klientów do naszych produktów był uboższy. Myślę, że kończy się czas, kiedy klienci musieli podróżować do większych miast po to, żeby skorzystać z oferty stacjonarnego Smyka’ – w wywiadzie dla SCF News/retailnet.pl mówił Paweł Oskędra, Property Director sieci Smyk.

– Miasta, którymi jesteśmy aktualnie zainteresowani, to miejscowości liczące powyżej 10 tysięcy mieszkańców, a w szczególności miasta na prawach powiatu. Największy potencjał przestrzeni, którą mamy do zagospodarowania i miejsc, w których nas jeszcze nie ma, to właśnie miejscowości o zaludnieniu pomiędzy 10 a 50 tysięcy mieszkańców – dodał Oskręda.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.