Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Newbridge stawia na ekologię

Newbridge odnowiło certyfikaty BREEAM In-Use dla dwóch największych centrów handlowych ze swojego portfolio – Nowych Czyżyn i Nowych Bielaw.

Newbridge stawia na ekologię. Inwestor, w którego portfolio znaleźć można 6 obiektów handlowych w całej Polsce, przykłada coraz większą wagę do zrównoważonego rozwoju. Firma zarówno inwestuje w nowe technologie i rozwiązania, które ograniczają negatywny wpływ obiektów na środowisko, jak również stawia na audyty i procesy certyfikacji.

Ocena bardzo dobra

Najlepszym tego dowodem są odnowione właśnie dwa certyfikaty BREEAM In-Use, przyznane centrom Nowe Czyżyny w Krakowie i Nowe Bielawy w Toruniu. Oba obiekty już po raz drugi uzyskały ocenę „bardzo dobrą”. Asesorzy wysoko ocenili zarówno prowadzoną gospodarkę zasobami, opadami i terenami zielonymi, jak również sposób zarządzania obiektami. Wysokie noty zostały również przyznane za wellbeing oraz dostęp do transportu publicznego.

R E K L A M A

– Uzyskane już po raz drugi z rzędu tak wysokie oceny potwierdzają, że nasze obiekty nie tylko spełniają najważniejsze, rynkowe eko-normy dla tego typu inwestycji, ale przede wszystkim konsekwentnie ograniczają swój wpływ na przyrodę – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge Poland.

– Dla Newbridge to dziś jeden z priorytetów. Stoją za nim zarówno liczne, zrealizowane w ostatnich latach eko-inwestycje, dzięki którym nasze obiekty stały się jeszcze bardziej zrównoważone, jak również autorskie i partnerskie inicjatywy na polu edukacyjnym, które z kolei oddolnie, w lokalnych społecznościach i wśród najemców, promują postawy eko. Nie bez znaczenia jest także to, jak zarządzane są nasze centra – dodaje.

Coraz mocniejszy trend

Działania Newbridge wpisują się w coraz bardziej zauważalny trend na polskim rynku retail. Jak wynika z badań opublikowanych przez Polską Radę Centrów Handlowych, już 72% zarządców i właścicieli obiektów handlowych prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. 85% z kolei przyznaje, że strategia ich firmy uwzględnia te aspekty. 57% zauważa natomiast rosnące zainteresowanie najemców kwestią ESG (Enviroment, Social, Governance) w centrach.

– Na polskim rynku retail rośnie rola czynników ESG. Coraz więcej obiektów handlowych uwzględnia politykę zrównoważonego rozwoju w swojej długofalowej strategii. Tego oczekują dziś od nas zarówno nasi kontrahenci, jak i klienci, coraz bardziej eko-świadomi i eko-zorientowani. Również w Newbridge rośnie znaczenie ESG, co widać w naszych działaniach – mówi Marta Drzewiecka.

Przykład? W centrach Newbridge, także tych w Krakowie i Toruniu, wprowadzono już liczne rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia wody i energii, a także lepsze gospodarowanie odpadami. Inne działania podjęte przez zarządcę pozwoliły z kolei na zmniejszenie zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zarządzanie ściekami czy regularne badania wód gruntowych.

Centra co roku przechodzą także specjalny eko-audyt, który ocenia ich działalność w 3 obszarach – gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń, zarządzania wodą i ściekami oraz dokumentacji i opłat środowiskowych. W centrach wdrożona jest również Polityka Ochrony Środowiska, która definiuje m.in. metody pomiaru i monitoringu wpływu na środowisko, zgodności z celami środowiskowymi oraz metody kontroli ich realizacji.

Na tym jednak Newbridge nie poprzestaje. Firma ma już plan działań na kolejne lata.

– Przede wszystkim chcemy zmniejszyć zużycie wody, sięgając po zasoby, jakie zapewnia deszczówka. Dążymy także do redukcji konsumpcji energii poprzez inwestycje w energooszczędne oświetlenie, BMS czy instalację wentylacji odzyskującej ciepło. Chcemy także postawić na bioróżnorodność na terenach zielonych należących do naszych centrów, a także dalszą eko-edukację lokalnej społeczności promującą zrównoważony rozwój – wylicza Marta Drzewiecka.

Portfel 6 obiektów

Newbridge Poland to spółka założona w 2015 roku przez międzynarodową grupę Somerston, skupiająca się na inwestowaniu w centra handlowe typu ‘convenience’ oraz parki handlowe. Obecnie w portfolio Newbridge Poland znajduje się 6 obiektów handlowych w Polsce: Centrum Nowe Czyżyny w Krakowie, Centrum Nowe Bielawy w Toruniu, Centrum Nowa Górna w Łodzi oraz Parki Handlowe Newbridge, zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim, Włocławku i Namysłowie. Więcej informacji: newbridge.com.pl