Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ZPPHiU: Wspieramy pomoc dla ofiar rosyjskiego ataku

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług apeluje o pomoc dla ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Nie pozostawajmy bierni. Apelujemy do wszystkich firm o realne zaangażowanie.”- czytamy w oświadczeniu ZPPHiU. 

„Jako Polscy Pracodawcy Handlu i Usług w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę nie możemy pozostać obojętni. Tuż za naszą wschodnią granicą trwa wojna, giną ludzie, rzeczywistość jednego z wolnych europejskich krajów zmieniła się radykalnie z dnia na dzień. Jesteśmy świadkami wydarzeń, których jako naród doświadczaliśmy historycznie i mamy głęboką świadomość, jak ważna jest dziś międzynarodowa solidarność, empatia i zaangażowanie.

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja drastycznie wpłynie na funkcjonowanie naszych firm i handlu w całej Europie i w Polsce. Tworzymy międzynarodowy ekosystem zależności, które zostały gwałtownie zakłócone. Liczymy się nie tylko z utrudnieniami w prowadzeniu działalności ale ze stratami, których skutki odczujemy już niebawem. Prowadzenie działalności gospodarczej będzie coraz trudniejsze” – piszą firmy skupione w ZPPHiU.

Związek popiera restrykcje i apeluje o pomoc dla ofiar rosyjskiej agrasji.

„W obliczu ludzkich dramatów i wobec skali potrzeb, idących w ślad za setkami tysięcy ukraińskich uchodźców uważamy, że absolutnym priorytetem jest pomoc humanitarna. Polski handel z głębokim przekonaniem wspiera wszelkie przejawy solidarności i pomocy wobec ofiar rosyjskiego ataku. Respektujemy sankcje i dostosujemy się do kolejnych zarządzeń międzynarodowej społeczności sprzeciwiającej się atakowi na Ukrainę.

Nie pozostawajmy bierni. Apelujemy do wszystkich firm o realne zaangażowanie. Wiemy, że wielu naszych członków takie inicjatywy podejmuje i każdy na miarę swoich możliwości dokłada się do wspólnie niesionej pomocy. Potrzeba tej pomocy nie zniknie szybko, bądźmy zatem przygotowani na długofalowe zaangażowanie i wysiłek. Bądźmy solidarni na wielu płaszczyznach.” – czytamy w oświadczeniu ZPPHiU