Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Przychody VRG w lutym wyniosły 81,7 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5 proc. rdr

Skonsolidowane przychody VRG w lutym 2022 roku wyniosły 81,7 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5 proc. rdr – Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 163,8 mln zł i były wyższe rdr o około 47 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły w lutym 33,1 mln zł i były niższe rdr o 2,9 proc. W okresie styczeń-luty w tym segmencie przychody wyniosły około 77,3 mln zł i były wyższe o około 44,8 proc. rdr.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) wyniosły w lutym 47,4 mln zł i były wyższe rdr o 13,2 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów w tym segmencie wyniosła około 83,6 mln zł, czyli wzrosła o 54,2 proc. rdr.

Sprzedaż online osiągnęła w lutym poziom 13,3 mln zł, co oznacza spadek rdr o 15,3 proc. Narastająco od początku roku sprzedaż online wyniosła 31,7 mln zł i była niższa o 16,3 proc. rdr.

VRG poinformowało, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lutym wyniosła 50,8 proc. i była wyższa rdr o 2,4 pp. Narastająco, marża wyniosła 50,6 proc. i była wyższa o 3,8 pp. rdr.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec lutego wyniosła 52,5 tys. m kw. i była wyższa o 0,1 proc. niż rok wcześniej.