Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Womak: Działania Galerii Nowy Świat w wymagających czasach

Zmiany gospodarcze w kraju, które przyczyniają się również do zmian nawyków zakupowych klientów – coraz częściej wymuszają na sklepach zwiększenie integralności z działaniami marketingowymi prowadzonymi bezpośrednio przez Galerie Handlowe.

Nie trudno zauważyć, że dzisiaj szczególnym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim akcje pro-sprzedażowe, przyciągające klienta szukającego prawdziwych okazji oraz wszelkie możliwe formy prezentacji i testowania produktów jeszcze przed ich zakupem. Tutaj pojawiają się dla najemców dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, nie każdy sklep posiada odpowiednie zaplecze marketingowe do organizacji wydarzeń promocyjnych, które dotarłyby zasięgiem zarówno do większej liczby potencjalnych klientów jak i już odwiedzających centrum handlowe.

Po drugie najemcy nie zawsze dysponują wystarczającym budżetem do przeprowadzenia takich akcji w skali potrzebnej do osiągnięcia zakładanych celów sprzedaży. Na przykładzie Galerii Nowy Świat w Rzeszowie możemy zaobserwować jak zwiększenie takiej integracji wpłynęło na wzrosty sprzedaży poszczególnych branż.

Działania pro-klienckie w Galerii Nowy Świat

W odniesieniu do działań pro-klienckich największym sukcesem okazała się akcja o nazwie „Pomarańczowo” motywująca klienta do impulsywnego skorzystania z oferty sklepu w bardzo krótkim przedziale czasowym. Synergia działań wynika z połączenia sił w zakresie szerokiej promocji wydarzenia ze strony Galerii oraz atrakcyjnego asortymentu dostępnego w bardzo niskiej cenie – ze strony najemcy. Powyższe działania doprowadzają do równoczesnego osiągnięcia trzech istotnych dla najemcy celów:

– Gwałtowne zwiększenie foot fallu
– Dynamiczny wzrost rozpoznawalności marki w Galerii
– Impulsowa sprzedaż produktów z poza oferty objętej promocją

W latach 2020-2021 branża gastronomiczna korzystająca z w/w narzędzia osiągnęła przyrosty sprzedaży sięgające nawet +69,23%. W akcjach pro-sprzedażowych i pro-klienckich największe przyrosty w tych samych latach osiągnęły branże związane z: aktywnością fizyczną +54,29%, modą +33,65% oraz elektroniką +19,87.

Klient odwiedzający jakikolwiek obiekt handlowy nie zawsze jest świadomy jak kształtuje się oferta wybranego sklepu. Stworzenie dedykowanych, zewnętrznych ekspozycji wybranego asortymentu połączonych z aktywną prezentacją, znacząco przyczynia się do zwiększenia ilości klientów i przyrostu wartości sprzedaży w lokalach handlowych.

W Galerii Nowy Świat stworzono systemy wystawiennicze, z których mogą korzystać najemcy bez ponoszenia dużych kosztów związanych z budową, samą eksploatacją jak i magazynowaniem wyspy.

Warto podkreślić, że montaż dodatkowej strefy handlowej możliwy jest w bardzo krótkim czasie i można go dostosować do indywidualnych potrzeb ekspozycyjnych najemcy. Nie da się ukryć, że taka integracja działań na płaszczyźnie centrum handlowe – najemca jest w obecnej sytuacji pożądanym kierunkiem we wzajemnych działaniach w zakresie aktywnej promocji i osiągania celów sprzedażowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Nie da się ukryć, że taka integracja działań na płaszczyźnie centrum handlowe – najemca jest w obecnej sytuacji pożądanym kierunkiem we wzajemnych działaniach w zakresie aktywnej promocji i osiągania celów sprzedażowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.