Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

SPAR Polska: nie prowadzimy biznesu w Rosji

Działając na Ukrainie od ponad 20 lat, SPAR w pełni solidaryzuje się z narodem Ukrainy oraz naszymi ukraińskimi przyjaciółmi i kolegami ze SPAR. Z całą mocą potępiamy niesprowokowaną agresję sił rosyjskich na kraj i jego ludność – informuje zarząd SPAR Polska.

Naszym priorytetem od samego początku była intensywna współpraca ze SPAR Ukraina w celu szybkiego dostarczenia niezbędnego wsparcia i pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy w obliczu nasilającego się kryzysu humanitarnego. Ten bezprecedensowy transgraniczny wysiłek SPAR zakończył się skoordynowaną dostawą 60 ton niezbędnej pomocy humanitarnej, zaopatrzenia medycznego i żywnościowego do dedykowanego centrum dystrybucyjnego SPAR Ukraina w Równem na Zachodniej Ukrainie. Kolejne 120 ton dostaw zaplanowaliśmy na przyszły tydzień. Te niezbędne dostawy są przekazywane partnerom na miejscu na Ukrainie i zostaną przeznaczone na zaspokojenie pilnych potrzeb tysięcy Ukraińców w zakresie żywności i opieki medycznej – czytamy w komunikacie spółki.

Oprócz akcji bezpośredniej, w celu wsparcia pracy humanitarnej Malteser International, SPAR zainicjował kampanię zbierania funduszy w SPAR International. Dalsze darowizny na dużą skalę zostały przekazane do funduszy pomocy w nagłych wypadkach, w tym UNICEF i Czerwonego Krzyża.

R E K L A M A

Należy wyjaśnić, że SPAR to międzynarodowa dobrowolna sieć składająca się z niezależnych i prywatnych przedsiębiorstw w zdecentralizowanej strukturze. SPAR International nie posiada inwestycji, aktywów ani udziałów kapitałowych w Rosji, nie posiada ani nie prowadzi żadnych sklepów w Rosji.

Sklepy SPAR w Rosji są prywatnymi, niezależnie prowadzonymi przedsiębiorstwami

Sklepy pod marką SPAR w Rosji są prywatnymi, niezależnie prowadzonymi przedsiębiorstwami w ramach indywidualnie otrzymanej licencji, prowadzonymi przez indywidualnych rosyjskich przedsiębiorców detalicznych obejmujących odrębne regiony terytorialne.

SPAR International wstrzymał wszelkie dostawy produktów i transakcje biznesowe z podmiotami w Rosji po inwazji sił rosyjskich na Ukrainę. Ponadto, krajowe oddziały SPAR w całej Europie podjęły decyzję o wycofaniu rosyjskich produktów ze sprzedaży, a dodatkowo aktywnie pracują nad pozyskiwaniem większej liczby produktów od ukraińskich firm i dostawców.

Takie działania podjęła także sieć SPAR w Polsce – podkreślamy, że polski oddział SPAR – należący do SPAR Group z RPA – nie prowadzi żadnych sklepów w Rosji i nie posiada tam żadnego biznesu. Koncentrujemy wszystkie nasze wysiłki na konkretnych działaniach, aby pomóc narodowi Ukrainy poprzez ciągłe i trwałe dostarczanie niezbędnej pomocy humanitarnej do naszej sieci partnerów humanitarnych na Ukrainie i w krajach sąsiadujących. Mamy nadzieję na natychmiastowe zakończenie tej brutalnej wojny i jak najszybszy powrót pokoju na Ukrainę i jej mieszkańców – podsumowuje Zarząd SPAR Polska.