Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH odpowiada na apel ZPPHiU

PRCH niestety odnosi wrażenie, że głównym powodem sprowokowanej akcji medialnej jest chęć wykorzystania dramatycznej sytuacji w Ukrainie do zabiegania o własne interesy, a nie wspólnego wypracowania rozwiązań, które uwzględnią trudną sytuację całej branży – wszystkich najemców, nie tylko tych zrzeszonych w ZPPHiU – ale także wynajmujących. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wykorzystywaniu dramatu wojny do takich celów – czytamy w oświadczeniu PRCH, które jest odpowiedzią na opublikowane w ubiegłym tygodniu stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Handlu i Usług. 

W oświadczeniu Zarządu  Polskiej Rady Centrów Handlowych czytamy:

„Polska Rada Centrów Handlowych jest zaskoczona opublikowanym w mediach przez Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług apelem o spotkanie i wspólną rozmowę pomiędzy wynajmującymi i najemcami w formule „nie tylko na łamach mediów” m.in. z powodu „tragicznie doświadczanej wojny na Ukrainie”. Dziwimy się, że firmy zrzeszone w ZPPHiU deklarując chęć rozmowy „nie tylko przez media” – po raz kolejny zdecydowały się na taki rodzaj dialogu, nie dając PRCH szansy na odpowiedź. Szczególnie, że propozycje spotkania wychodziły już kilkakrotnie wcześniej ze strony PRCH, ale nie znalazły dotychczas uznania.

Biorąc pod uwagę powyższe, PRCH niestety odnosi wrażenie, że głównym powodem sprowokowanej akcji medialnej jest chęć wykorzystania dramatycznej sytuacji w Ukrainie do zabiegania o własne interesy, a nie wspólnego wypracowania rozwiązań, które uwzględnią trudną sytuację całej branży – wszystkich najemców, nie tylko tych zrzeszonych w ZPPHiU – ale także wynajmujących. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wykorzystywaniu dramatu wojny do takich celów.

Wyzwania i trudności ekonomiczne z jakimi musimy się zmierzyć dotyczą wszystkich branż, ogromnej liczby przedsiębiorstw, ale również konsumentów, dlatego w tej szczególnej sytuacji należy z dużą roztropnością i zrozumieniem przeanalizować obciążenia, jakie dotykają cały rynek handlowy, a nie tylko przedstawicieli jednej organizacji. Jako stowarzyszenie współpracujemy z organizacjami branżowymi (krajowymi i międzynarodowymi) oraz wiarygodnymi i doświadczonymi podmiotami na rynku w celu oceny wpływu obecnej sytuacji na branżę i wypracowania rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie atrakcyjności obiektów handlowych, mimo wymagających warunków prowadzenia biznesu.

Jeszcze raz podkreślamy konieczność i wagę dogłębnej analizy warunków prowadzenia biznesu oraz indywidualnej kondycji każdego z przedsiębiorców, a nie szafowanie medialnymi hasłami. Należy ze zrozumieniem podejść, zwłaszcza do rosnących kosztów operacyjnych, na które zarówno najemcy, jak i wynajmujący nie mają wpływu, a które obciążają obie strony.

PRCH podtrzymuje swoje zaproszenie i chęć podjęcia rozmowy z przedstawicielami ZPPHiU. Jednocześnie podkreśla, że właściciele i zarządcy centrów handlowych prowadzą indywidualne rozmowy z najemcami, analizując sytuację każdego podmiotu oddzielnie.

Zarząd Polskiej Rady Centrów Handlowych”

Więcej na temat stanowiska ZPPHiU przeczytasz  TUTAJ