Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Modernizacja Placu Unii zgodna ze strategią ESG Invesco Real Estate

W Placu Unii zakończono prace związane z modernizacją poziomu +1. Wszystkie działania na każdym etapie przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem. Zgodnie z globalną strategią zrównoważonego rozwoju firmy Invesco Real Estate, prace związane z remodelingiem Placu Unii realizowano w sposób mający na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dzięki współpracy z Fundacją Climate Strategies Poland na każdym etapie monitorowano ślad węglowy przebudowy. Inwestor obiektu wprowadził także szereg rozwiązań, które realnie wpłynęły na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami w pierwszym kwartale 2022 roku zakończono modernizację poziomu +1 w Placu Unii. Remodeling poziomu +1 trwał niespełna rok od kwietnia 2021 roku. We wrześniu ur. w całości zakończono prace demontażowe. W czasie tych działań utylizacji poddano blisko 400 kontenerów. Znaczna część materiałów pozyskanych na etapie rozbiórki trafiła do ponownego użycia na terenie budowy. W ramach prowadzonej modernizacji odzysk stanowił 96,5 proc. Elementy drewniane wykorzystano jako surowiec do produkcji płyt. Gdyby pozyskane frakcje drewniane nie trafiły na odzysk, a zostałyby przetransportowane na wysypisko, ślad węglowy zwiększyłby się o ok. 26 t CO2e. Gruz betonowy i ceglany zostały przetworzone m.in. na kruszywo do utwardzania dróg, rekultywacji terenów lub jako surowiec do produkcji betonu. Natomiast metale zostały przekazane do huty także w celu ich odzysku.

Invesco Real Estate zgodnie ze swoją strategią, na każdym etapie prowadzonego remodelingu Placu Unii uwzględniało czynniki środowiskowe w myśl rosnącego znaczenia w skali globalnej wszelkich aspektów ESG. W tym celu nawiązano współpracę z Fundacją Climate Strategies Poland, która zajmuje się monitorowaniem i raportowaniem emisji śladu węglowego oraz doradza w sposobach jego redukcji.

– Już na etapie wyboru generalnego wykonawcy istotna była dla nas współpraca z firmą, która zapewniała realizację swoich działań zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa. Wykonawca zobowiązany był do przedstawienia nam swoich rozwiązań ograniczających zużycie energii, wody i pylenia, a także musiał przedstawić wybrane rozwiązania dotyczące odpowiedniej utylizacji i odzysku surowców. Istotne było dla nas, by materiały budowlane zakupione zostały od firm, które również dążą do ograniczenia śladu węglowego przy ich produkcji. Bardzo istotne były dla nas tzw. deklaracje środowiskowe produktów, które służą przeprowadzeniu oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wyrobów na środowisko. Coraz więcej materiałów budowlanych dystrybuowanych na terenie Unii Europejskiej posiada obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) lub dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) – mówi Aneta Rusiniak, Director, Investment Management Invesco Real Estate.