Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

VRG wraca do poziomów sprzedaży sprzed pandemii

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej VRG w 2021 roku wyniosły 1 069,9 mln zł, o ponad 25 proc. więcej, niż w naznaczonym pandemią roku 2020. Grupa VRG powraca tym samym do poziomów sprzedaży sprzed pandemii, osiągając nieznacznie lepszy wynik sprzedaży od rekordowego dotychczas w historii Grupy roku 2019.

Grupa zdołała wypracować tak wysokie przychody pomimo ograniczeń w handlu stacjonarnym w pierwszej połowie roku oraz znaczącego wzrostu zachorowań na COVID-19 w drugiej części 2021. Grupa VRG zrealizowała cel zakładający uzyskanie istotnie lepszych wyników finansowych oraz dwucyfrowy wzrost przychodów względem roku 2020. Grupa powróciła również do zysku netto, który wyniósł 66,3 mln zł, wobec znacznej straty netto rok wcześniej (-39,9 mln zł).

– Na wzrost sprzedaży r/r bezpośredni wpływ miała odbudowa popytu konsumenckiego, towarzysząca rosnącemu poziomowi wyszczepienia w Polsce. W efekcie obserwowaliśmy powrót bardziej dynamicznego życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w drugim i trzecim kwartale. Istotnym czynnikiem aktywnie budującym sprzedaż Grupy VRG był również fakt, że proponowane kolekcje na oba kluczowe sezony (wiosna-lato, jesień-zima) dobrze trafiły w preferencje konsumentów, a popyt na zegarki i biżuterię pozostał mocny – komentuje Michał Zimnicki, wiceprezes zarządu oraz CFO VRG.

Segment odzieżowy osiągnął przychody w wysokości 569,6 mln zł (o 13,6 proc więcej rok do roku). Do tego wzrostu przyczyniły się odbudowa sprzedaży kolekcji formalnych, rozbudowa oferty damskiej oraz ugruntowywanie popytu na ofertę casual marek wśród klientów Grupy. W minionym roku swoją odporność na pandemię potwierdził W.KRUK, reprezentujący segment jubilerski Grupy. Przychody segmentu wyniosły 500,3 mln zł, aż o 42 proc. więcej r/r.

Grupa osiągnęła w minionym roku mocne wyniki mimo wyzwań. VRG skutecznie budowała sprzedaż w otoczeniu odbudowującej się aktywności społecznej i gospodarczej, poprawiała rentowność i utrzymywała wysoką efektywność kosztową. Zarząd skupiał się m.in. na dalszej optymalizacji sieci oraz budowaniu marży dzięki konsekwentnej polityce cenowej i ograniczaniu promocji. Na wzrost efektywności znaczący wpływ miało także skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym poprzez optymalizację zapasów i wielkości zamówień Grupy. Wzmocniona została również sytuacja płynnościowa Grupy.

Na koniec roku Grupa osiągnęła dobry poziom efektywności kosztowej, przy SG&A na poziomie 43,4 proc. sprzedaży (o 5,4 p.p. mniej niż w roku poprzednim). Grupa VRG dysponowała na koniec czwartego kwartału gotówką netto w kwocie 42,0 mln zł, w porównaniu do 53,7 mln zadłużenia w analogicznym okresie roku poprzedniego (MSR17). Odbudowa popytu w off-line oraz świadoma polityka zarządzania cenami i promocjami wpłynęły również na znaczne poprawienie marży Grupy. Skonsolidowana marża brutto była o 4,2 p.p wyższa w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 53,1 proc.

Znaczny wzrost ruchu w salonach stacjonarnych i idąca za nim odbudowa popytu off-line spowodowały spadek udziału kanale on-line w sprzedaży w porównaniu do rekordowego pod tym względem roku 2020. Sprzedaż sklepów internetowych Grupy VRG wyniosła 194,5 mln zł i odpowiadała za 18,2 proc. całości przychodów spółki (w porównaniu z 24,3 proc. rok wcześniej). Pomimo spadku udziału sprzedaży on-line rok do roku kanał internetowy był ważnym elementem sprzedaży omnichannel. Podobnie, jak w latach ubiegłych, liderem e-commerce wśród wszystkich marek Grupy była Wólczanka, której udział sklepu on-line w przychodach marki wyniósł 53,1 proc.

Grupa zakończyła rok posiadając 550 salonów w 106 miastach w całej Polsce i operując na 52,3 tys. m2 powierzchni.