Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Kaufland partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W drodze do zrównoważonego rozwoju ważną rolę pełnią sojusze i partnerstwa, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim jednoczą różne podmioty w realizacji SDGs. Świadoma tego jest m.in. sieć Kaufland, która od 1 kwietnia br. stała się partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji zrzeszającej od ponad 20 lat przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją CSR. Kaufland jest partnerem merytorycznym targów SCF 2022 Spring, które odbędą się w dniach 26-27 kwietnia na stadionie Legii Warszawa.

Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu mogą zostać firmy, które wykazują konkretne osiągnięcia w obszarze zrównoważonego rozwoju. W sieci Kaufland odpowiedzialność wobec ludzi i środowiska naturalnego jest wpisana w strategię biznesową przedsiębiorstwa. Firma jest już członkiem Polskiego Paktu Plastikowego, Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności oraz Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Detalista w swoich działaniach koncentruje się przede wszystkim na promocji świadomego odżywiania, przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, poprawie dobrostanu zwierząt oraz ochronie klimatu. Kaufland, jako członek Programu Partnerstwa FOB, będzie dzielił się dobrymi praktykami z wymienionych obszarów, a także sam czerpał z inspiracji, badań i najnowszych rozwiązań rynkowych prezentowanych przez pozostałe firmy zrzeszone w organizacji. Sieć podejmie także działania mające na celu popularyzację standardów etycznego postępowania biznesu.

Zróbmy to razem

– W firmie Kaufland jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności wobec pracowników, klientów, dostawców i lokalnych społeczności, dlatego od ponad 20 lat konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju. Nasze działania prowadzimy zgodnie z hasłem „Zróbmy to razem”, ponieważ w realizacji celów SDG kluczowe jest współdziałanie różnych podmiotów, w tym przedstawicieli biznesu, polityki i organizacji pozarządowych. Wierzymy, że jako partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu będziemy mogli zacieśnić współpracę na tym polu i jeszcze efektywniej pracować nad realizacją Agendy 2030 – tłumaczy Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

– Program Partnerstwa FOB jest platformą umożliwiającą firmom rozwój i poszerzanie wiedzy o obszarach ESG, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wyzwaniami w zakresie odpowiedzialności biznesu. Cieszymy się, że coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce chce w sposób strategiczny realizować działania z zakresu CSR i z przyjemnością witamy w tym gronie sieć Kaufland – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest jedną z organizacji, z którą Kaufland nawiązał współpracę w obszarze zrównoważonego rozwoju. Od dwóch lat detalista jest członkiem Polskiego Paktu Plastikowego, gdzie wypracowuje rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego. Jako partner Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego sieć stawia na odpowiedzialny charakter upraw i w produktach marek własnych wykorzystuje wyłącznie certyfikowany olej palmowy. Będąc pracodawcą, którego siłą jest różnorodność zespołu, Kaufland stał się sygnatariuszem Karty

Różnorodności zainicjowanej i koordynowanej również przez FOB międzynarodowej inicjatywy pod auspicjami Komisji Europejskiej, przez co zobowiązał się do promocji polityki diversity & inclusion w miejscu pracy. Aby wyrazić poparcie wizji rozwoju świata zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w 2020 r. Kaufland przystąpił również do Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w Polsce i regularnie dzieli się swoimi praktykami w newsletterze Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ponad 1350 sklepów

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 235 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.
Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.
Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i łatwość zakupów. Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.