Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Sfinks z prawomocnym układem w ramach restrukturyzacji

Sfinks Polska, spółka gastronomiczna zarządzająca sieciami SPHINX, Chłopskie Jadło czy Piwiarnia, będzie mogła kontynuować działania związane z Uproszczonym Postępowaniem Restrukturyzacyjnym. To efekt oddalenia przez sąd zażaleń wniesionych na postanowienie zatwierdzające układ zaproponowany przez spółkę i przyjęty przez zdecydowaną większość wierzycieli.

Wierzyciele Sfinks przyjęli układ w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego spółki już w lutym 2021 r., a Sąd zatwierdził go w niespełna miesiąc później, tj. postanowieniem z 9 marca 2021 r. Jednakże w związku z wniesieniem przez kilku drobnych wierzycieli zażaleń, Sfinks przez ponad rok oczekiwał na uprawomocnienie układu.

Obecnie prawomocny już układ określa m.in. przesunięcie w czasie spłaty części wierzytelności, rozłożenie na raty, zmianę sposobu naliczania odsetek, zamianę części długu na akcje oraz częściowe umorzenie wierzytelności. Wierzyciele Sfinks zgodzili się na jego zawarcie w związku z trudną sytuacją w spółce, wynikającą z pandemii i przedłużającego się lockdown, które odcisnęły szczególne piętno na branży gastronomicznej.

Pozostały kwestie techniczne

– Postanowienie sądu o oddaleniu zażaleń samo w sobie powoduje uprawomocnienie decyzji o zatwierdzeniu przez sąd układu, gdyż od tego postanowienia nie ma możliwości odwołania. Byśmy jednak mogli rozpocząć dalsze procedury związane z realizacją układu i rozliczeniem z naszymi wierzycielami, musimy poczekać, aż formalnie otrzymamy postanowienie sądu z klauzulą prawomocności i zostanie ono opublikowane w Monitorze Sądowym. Powinno to się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Cieszy nas to tym bardziej, że długo oczekiwane prawomocne zatwierdzenie układu było uwzględnione również wśród warunków decyzji wydanej przez ARP o wydłużeniu do 31 grudnia 2030 r. terminu spłaty pożyczki przyznanej nam w ramach rządowych programów pomocowych w związku z pandemią. Mimo iż nigdy nie wątpiliśmy, że decyzja sądu w sprawie zażaleń będzie dla nas pozytywna, wobec zdecydowanej większości głosów wierzycieli zatwierdzających układ, niepewny pozostawał termin jej wydania. Teraz wiemy, że sprawa została merytorycznie rozstrzygnięta i muszą zostać przeprocedowane już tylko kwestie techniczne – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska SA.

128 lokali gastronomicznych

Sfinks Polska zarządza 128 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 75 restauracji SPHINX (segment casual dining), 41 pubów Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 8 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) oraz 4 lokalami pod szyldami: Meta Seta Galareta, WOOK (segment casual dining), Lepione & Pieczone (fast casual dining) i Levant. Spółka zarządza też 93 restauracjami wirtualnymi, których oferta dostępna jest tylko w dowozie i obejmuje marki takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken, Levant Hummus & Falafel czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, SPHINX jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz