Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Wojas: Duży wzrost sprzedaży detalicznej w I kwartale

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej spółki Wojas w marcu 2022 roku wyniosły 17 121 tys. PLN i były wyższe o 55,1 % od przychodów osiągniętych w marcu 2021 roku.

Narastająco, w okresie styczeń – marzec 2022 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 42 203 tys. zł i były wyższe o 50,4 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego

Spółka informuje, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. w marcu 2022 roku wyniosła 22 044 tys. PLN i była niższa o 4,5% w stosunku do przychodów osiągniętych w marcu 2021 roku.

Rekalma Apsys
r e k l a m a

W okresie styczeń – marzec 2022 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 55 001 tys. PLN i była wyższa o 2,6 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.