Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Dzień bez śmiecenia w NEPI Rockcastle

11 maja przypada „Dzień bez Śmiecenia”. Celem tego wydarzenia jest przypomnienie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. W obchody tego dnia aktywnie włączają się także wszystkie polskie galerie NEPI Rockcastle w ramach kampanii „Nie bądź plastik”. Edukują swoich klientów i zachęcają do odpowiedzialnego zarządzania odpadami.

Do końca 2022 roku wszystkie centra handlowe z portfolio NEPI Rockcastle obejmie system segregacji 4- lub 5-frakcyjnej, a docelowo do roku 2025 odpady z galerii nie będą trafiać na wysypiska. Będą poddawane recyklingowi lub przetwarzane w inny sposób.

Do 2025 roku NEPI Rockcastle nie będzie oddawać śmieci na wysypiska

Do 2025 roku 60% odpadów generowanych przez centra handlowe NEPI Rockcastle ma być poddawania recyklingowi
W Bonarce w 2021 roku odzyskano aż 311 ton papieru, a tylko w IV kwartale 2021 roku niemal 4 tony plastiku

Dzień bez Śmiecenia od 16 lat odbywa się w naszym kraju z okazji 11 maja i podejmuje temat odpowiedzialnego zarządzania odpadami. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „JAKOŚĆ MA ZNACZENIE!”. Chodzi o jakościową segregację, jakościową informację i jakościową rekreację.
W galeriach NEPI Rockcastle wiele uwagi poświęca się na edukację konsumenta i dostarczanie im wartościowych danych i porad. W październiku 2019 roku zainicjowano projekt edukacyjny „Nie bądź plastik”.

– Kiedy powstawał program, naszym celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z nadmiernego użytkowania plastikowych opakowań w codziennym życiu, ale dzisiaj w ramach działań edukacyjnych idziemy krok dalej, mówimy o tym, jak być odpowiedzialnym konsumentem, podpowiadamy, jak nie generować odpadów, jakich wyborów dokonywać, by być bardziej przyjaznym środowisku. Inspirujemy do zmiany zachowań np. promując segregację śmieci, nie tylko w domach, ale w naszych obiektach.
W ten sposób postępujemy odpowiedzialnie i czujemy, że mamy wpływ na nasze otoczenie – mówi Dominik Piwek, Dyrektor ds. Marketingu i PR NEPI Rockcastle Polska.

Centra handlowe to miejsca, gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju opakowania, te plastikowe, ale także papierowe. To wszystko są odpady. Jednak do koszy w galeriach najwięcej trafia śmieci zmieszanych. Dlatego tak ważna jest edukacja konsumenta w zakresie odpowiedniego gospodarowania odpadami.

– Udostępniając klientom kosze do segregacji mamy realny wpływ na wielkość i jakość odzysku. Naszym założeniem jest osiągnąć cel poddawania recyklingowi 60% odpadów generowanych w naszych centrach handlowych. W roku 2021 był to poziom 55%, więc zmierzamy w dobrym kierunku – informuje Przemysław Wasiluk, Operations Asset Manager, NEPI Rockcastle.

Odpady, które można policzyć

W galeriach NEPI Rockcastle w całej Polsce system gospodarowania odpadami jest regularnie udoskonalany. Jednak sytuacja różni się i jest zależna od uwarunkowań regionalnych, umów
z lokalnymi operatorami czy samorządami. Na uwagę jako dobra praktyka zasługuje sposób zarządzania w Bonarce. W obiekcie prowadzona jest wstępna segregacja odpadów, na miejscu działa prasa do folii i kartonów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom już w 2020 roku odzyskano ponad 250 ton papieru, a w 2021 roku poprawiono ten wynik o ponad 60 ton, odzyskując aż 311 ton papieru. Systematycznie prowadzone są też prace związane z recyklingiem folii. Tylko w IV kwartale 2021 roku odzyskano 3,9 ton plastiku. Strefa food court wyposażona jest w specjalne zlewki odciążające odpady zmieszane. W tym roku w całym obiekcie pojawiły się specjalne pojemniki do segregacji śmieci na 5 frakcji. Z kolei w Olsztynie, dzięki inwestycji realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, część odpadów zmieszanych, odbierana także z dwóch centrów handlowych należących do NEPI Rockcastle – Aura Centrum Olsztyna i Galerii Warmińskiej, ma być poddawana przetworzeniu, a następnie dalszemu termicznemu przekształceniu i w ten sposób ogrzewać miasto.

– Docelowo wszystkie galerie NEPI Rockcastle mają stosować cyrkularne rozwiązania, niektóre jeszcze
w tym roku, gdyż odzysk odpadów jest dla nas jednym z zobowiązań w ramach strategii ESG. Należąc do grupy świadomie realizującej politykę prośrodowiskową deklarujemy, że do 2025 roku nie będziemy oddawać śmieci na wysypiska – zapowiada Przemysław Wasiluk z NEPI Rockcastle.

W ubiegłym roku centra handlowe NEPI Rockcastle w Polsce wygenerowały 4035 ton śmieci, z czego 2204 ton zostało poddane recyklingowi. To stanowi 55%. Dla porównania w roku 2020 było to 51%. Z roku na rok liczba wytwarzanych śmieci rośnie, ale zwiększa się także procent ich odzysku. Niewątpliwie wdrożenie systemów umożliwiających recykling, rozwój firm zarządzających i przetwarzających odpady oraz korzystanie z ich usług przyczyniają się do bardziej odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska. NEPI Rockcastle zamierza podążać tym zielonym trendem.

12 galerii tylko w Polsce plus….

NEPI Rockcastle jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Grupa posiada jeden z największych portfeli nieruchomości w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, jest też silnie obecna w Chorwacji, Czechach, na Węgrzech oraz w Serbii i Litwie.

W Polsce Nepi Rockcastle jest właścicielem dwunastu galerii handlowych: GALERIA WARMIŃSKA OLSZTYN, AURA CENTRUM OLSZTYNA, ALFA BIAŁYSTOK, GALERIA WOŁOMIN, GALERIA TOMASZÓW, FOCUS MALL PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, FOCUS MALL ZIELONA GÓRA, CH KAROLINKA OPOLE, SOLARIS CENTER w OPOLU, CH PLATAN ZABRZE, CH POGORIA DĄBROWA GÓRNICZA, BONARKA KRAKÓW.