Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Nhood Polska prezentuje raport zrównoważonego rozwoju za 2021 rok

Firma Nhood Polska opublikowała doroczny raport działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obszerny materiał zawiera szczegółowy opis realizacji strategii CSR w 2021 roku, obejmującej trzy obszary – społeczeństwo, środowisko i otoczenie gospodarcze. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej firmy.

Przez cały 2021 rok firma Nhood Polska aktywnie realizowała nową strategię potrójnego pozytywnego wpływu, skupiającą się wokół haseł People, Planet, Profit. Zgodnie z jej założeniami, Nhood dokłada starań, by codzienne działania firmy pozytywnie oddziaływały na społeczności, wśród których funkcjonują zarządzane obiekty, otaczające środowisko oraz przyczyniały się do rozwoju lokalnego biznesu.

– Filary naszej strategii zrównoważonego rozwoju – czyli People, Planet, Profit – wyznaczają kierunki naszych aktywności korporacyjnych, współpracy z partnerami, relacji z pracownikami, jak i działań na rzecz lokalnych społeczności. W corocznej publikacji szczegółowo opisujemy podejmowane przez nas działania, pokazujemy ich wpływ na otoczenie oraz analizujemy korzyści, jakie przynoszą – mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, komunikacji i CSR Nhood Polska.

Raport_zrównoważonego_rozwoju_treść1

Działania Nhood Polska na rzecz zrównoważonego rozwoju

Tegoroczny raport został podzielony na dwie części. Pierwsza opisuje działania korporacyjne Nhood Polska w zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in. współpracę ze środowiskiem biznesowym, programy adresowane do pracowników, aktywności na rzecz rozwoju miast, zmiany w zarządzanych obiektach, założenia nowych projektów, a także aktywności charytatywne i sponsoringowe. W raporcie Nhood szeroko prezentuje również działania na rzecz środowiska i zapobiegania zmianom klimatu oraz wskaźniki i certyfikaty potwierdzające ich skuteczność. Wskazuje także, jakie cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych realizują poszczególne aktywności.

Program CSR „Dobry sąsiad”

Z myślą o lokalnych społecznościach w 2021 roku Nhood Polska zrealizował dziewiątą edycję autorskiego programu CSR „Dobry sąsiad”, który ma na celu zapewnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury i edukacji, wyraża troskę o bezpieczeństwo i zdrowie odwiedzających centra i galerie handlowe, dbałość o najbliższe otoczenie i środowisko, a także promocję aktywnego trybu życia. W ramach programu w obiektach zarządzanych przez Nhood Polska cyklicznie odbywają się różnorodne animacje, spotkania i warsztaty adresowane do lokalnych społeczności.

W 2021 roku w centrach i galeriach handlowych zarządzanych przez Nhood Polska odbyło się ponad 8 tysięcy dni eventowych. Program odbywających się w centrach i galeriach handlowych animacji powstaje we współpracy z lokalnymi społecznościami, organizacjami i samorządami.

– W ubiegłym roku zaprosiliśmy klientów zarządzanych przez nas centrów i galerii handlowych do udziału w ponad tysiącu wydarzeń o różnorodnej tematyce. Odpowiedzialnie kontynuowaliśmy nasz program, nawet w czasie najsurowszych obostrzeń związanych z ograniczeniami pandemii COVID-19, kiedy to wiele wydarzeń odbyło się w formule online lub hybrydowej – podkreśla Agnieszka Gutowska.

Różnorodność wydarzeń i aktywności sprawia, że program „Dobry sąsiad” od wielu lat jest doceniany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a informacja o inicjatywie pojawia się w corocznych raportach „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Program Nhood Polska został opisany również w najnowszej edycji publikacji.
Premiera raportu za 2021 rok miała miejsce podczas 9. edycji targów CSR organizowanych 25 maja 2022 roku w Warszawie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to największe w Polsce wydarzenie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Najnowszy „Raport zrównoważonego rozwoju” Nhood Polska można przeczytać i pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej firmy pod adresem https://nhood.pl.

Nhood zarządza portfelem Ceetrus

Nhood Services Polska zarządza 24 centrami i galeriami handlowymi Ceetrus Polska oraz odpowiada za ich komercjalizację. Firma tworzy również projekty mixed-use wpisujące się w tkankę miejską i odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Obecnie zarządza powierzchnią handlową o wielkości blisko 700 tys. mkw. Ponadto spółka jest wyłącznym komercjalizatorem lokali o łącznej powierzchni handlowej ponad 46 tys. mkw. w 28 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami Auchan. Nhood Polska rozwija działalność w takich obszarach, jak handel, nieruchomości mieszkaniowe czy biura. Więcej informacji na www.nhood.pl oraz www.linkedin.com/company/nhoodpolska.

Ceetrus Properties Polska jest właścicielem 24 obiektów, w tym 22 Centrów Handlowych Auchan oraz Galerii Łomianki i Galerii Bronowice. Firma dysponuje również portfolio blisko 200 ha terenów inwestycyjnych. Firma powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna w 10 krajach w Europie. W Polsce spółka prowadzi działalność od 1996 roku.