Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Wojas: Wzrost sprzedaży w ramach zmniejszonej sieci

W sprzedaży detalicznej w pierwszym kwartale 2022 roku Wojas zanotował wzrost o 49,4% r/r.  Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na
epidemię COVID-19 pierwszy kwartał 2021 roku miał dość niską bazą.

Na wzrost detalicznej marży brutto w pierwszym kwartale 2022 r. wpływ miał nie tylko efekt niskiej bazy, ale też lepszy popyt konsumencki. Z kolei w kanale
hurtowym w pierwszym kwartale 2022 roku nastąpił spadek sprzedaży o 61,5% r/r, głównie ze względu na efekt wysokiej bazy w 2021 r (w I kwartale 2021 r. realizowany był kontrakt obuwia służbowego dla NATO).

Wzrost sprzedaży detalicznej i skali działalności wpłynął na istotny wzrost kosztów działalności. Ostatecznie po pierwszym kwartale 2022 roku wynik na działalności operacyjnej EBIT wyniósł minus 1 381 tys. zł vs minus 5 074 tys. zł rok temu.

Po uwzględnieniu kosztów finansowych tj. wzrostu stopy procentowej oraz ujemnych różnic kursowych głównie z tyt. wyceny zobowiązań leasingowych, wynik netto za pierwszy kwartał 2022 roku wyniósł minus 3 539 tys. zł vs minus 3 829 tys. zł rok temu.

W pierwszym kwartale 2022 r. WOJAS S.A. zamknął dwa salony, nie otwierając żadnego nowego. Detaliczna własna sieć sprzedaży na 31 marca 2022 r. liczyła 152 salonów.