Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[BADANIE]GFK: W maju dalsze pogorszenie nastrojów konsumenckich

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK wyniósł w maju: -15,8 i spadł o 1,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Badanie zrealizowano w dniach 5-11 maja na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.

– Dwa największe zmartwienia Polaków to obecnie wysoka inflacja oraz konflikt w Ukrainie. Obecna sytuacja, choć nie napawa optymizmem, jest oceniana mimo wszystko lepiej niż to, co miało miejsce pod koniec 2020 roku, w kulminacyjnej fali pandemii COVID-19. Wtedy wartość indeksu spadła do rekordowego w 18-letniej historii poziomu – 33 punktów – mówi Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w firmie GfK w Polsce.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską