Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

GTC i WWF Polska partnerami w ochronie różnorodności biologicznej

GTC, jeden z wiodących deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej, nawiązał współpracę z WWF Polska. Ze wsparciem WWF, GTC będzie edukować swoich pracowników, a także inwestorów, partnerów biznesowych i lokalne społeczności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zachęcać do wspólnych działań proekologicznych.

Co łączy największego kota świata, tygrysa, z niedźwiedziem brunatnym, największym lądowym drapieżnikiem Europy żyjącym w Polsce? Oba drapieżniki wymagają wsparcia, jeśli chcemy, żeby mogły podziwiać je kolejne pokolenia. Z powodu działań człowieka populacja tygrysa na świecie zmniejszyła się 25-krotnie, spadając w ciągu ostatnich 120 lat o 95%. Z kolei niedźwiedź brunatny występował niegdyś prawie w całej Polsce. Obecnie obszar jego występowania ograniczony jest jedynie do niektórych terenów górskich. Ale i tam należy podejmować konkretne działania na rzecz utrzymania akceptacji dla jego ochrony.

Ambicją GTC jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i przyczynianie się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie celu nr 15, jakim jest ochrona zrównoważonych ekosystemów lądowych i różnorodności biologicznej. Dlatego istotna jest także ochrona środowiska naturalnego i żyjących w nim dzikich gatunków zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem i wymagających ochrony. Współpraca z WWF – uznaną organizacją ekologiczną – pozwoli na świadome i kompleksowe włączenie tej idei w działania firmy na rynku nieruchomości. GTC od wielu lat realizuje działania zgodnie ze swoją polityką zrównoważonego rozwoju. Wszystkie biurowce GTC w Polsce są zasilane zieloną energią, a 88 proc. całego portfolio firmy posiada zielone certyfikaty. GTC jest też pierwszym komercyjnym deweloperem w Europie Środkowo-Wschodniej, który opublikował raport ESG, gdzie wskazuje ambicję, aby wszystkie nowo powstałe i, jeśli to możliwe, już istniejące budynki, miały certyfikację BREEAM lub LEED. Od teraz do tych działań dołączy wsparcie finansowe działań na rzecz ochrony dzikich zwierząt.

– Mając świadomość presji jaką biznes wywiera na środowisko, zaprosiliśmy WWF do współpracy na rzecz edukacji rynku nieruchomości oraz konkretnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego i podejmowania skutecznych działań w zakresie ochrony natury. GTC rozpoczyna partnerstwo z WWF i przekaże wsparcie filantropijne na program ochronny niedźwiedzi brunatnych w Polsce oraz na działania na rzecz ochrony tygrysów. Wspólnie z WWF, GTC będzie budować świadomość polskiego społeczeństwa na temat konieczności ochrony tych gatunków i ich siedlisk – mówi Grzegorz Strutyński, country manager w GTC w Polsce.

WWF Polska wesprze GTC swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Natomiast GTC, oprócz wsparcia finansowego i działań edukacyjnych, będzie angażować się w działania WWF Polska oraz zachęcać do przekazania funduszy (tzw. symboliczna adopcja zwierząt wymagających ochrony) i wspierać działania fundraisingowe. Inicjatywy będą prowadzone w biurowcach i centrach handlowych dewelopera, a także za pośrednictwem nowej aplikacji budynkowej „Welcome GTC”.

– Niezmiernie cieszymy się, że możemy powitać GTC jako naszego partnera strategicznego. Wierzymy, że przyrodę można chronić z ludźmi i dla ludzi. Każdy z nas powinien wiedzieć, jaki ma wpływ na planetę, dzięki czemu będzie mógł ten wpływ zmieniać na pozytywny, np. symbolicznie adoptując gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem i wymagających ochrony. GTC jako nasz nowy strategiczny partner może skutecznie dotrzeć nie tylko do swoich pracowników, ale też inwestorów czy osób odwiedzających należące do GTC centra handlowe i biznesowe. Tylko proekologiczne zmiany dokonane przez firmy, w połączeniu z działaniami pojedynczych osób, mogą przynieść pozytywne zmiany dla przyrody i dla ludzi. Jest jeszcze wiele do zrobienia i przyszłość naszej planety zależy od nas wszystkich. Razem jest to możliwe! – mówi Marta Smoręda, starsza specjalistka ds. komunikacji, WWF Polska.