Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Zielone miasto oczami uczniów oraz ekspertów Nhood Polska i Centrum UNEP/GRID

Ponad 100 uczniów z dwóch szkół w warszawskim Wilanowie wzięło udział w warsztatach ekologicznych pt. „Zielone miasto z klimatem” poświęconych przeciwdziałaniu zmianie klimatu, kształtowaniu zieleni w miastach oraz projektowaniu ekologicznych rozwiązań. W trakcie zajęć młodzież szukała odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni miejska zieleń oraz jak tworzyć przyjazną, ekologiczną przestrzeń miejską.

Co zrobić, żeby miasto stawało się przestrzenią przyjazną mieszkańcom i środowisku – to zagadnienie jest bliskie każdemu mieszkańcowi, w tym młodym warszawiakom, którzy chętnie angażują się w inicjatywny na rzecz zapobiegania zmianie klimatu. Podczas praktycznych warsztatów, które odbywały się w dwóch warszawskich szkołach uczniowie, rozmawiali o tym, co dzieje się z klimatem oraz jak zachodzące zmiany wpływają na życie roślin i zwierząt, a także zastanawiali się, jak projektowanie przestrzeni zielonych wspiera miejską przyrodę i życie ludzi.

Warsztaty poprowadzili eksperci z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, organizacji, która realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), oraz firmy Nhood Polska, która tworzy nowoczesne wielofunkcyjne projekty, realizując strategię potrójnego pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

– Dzięki udziałowi w warsztatach młodzież przekonała się, że człowiek może przeciwdziałać zmianie klimatu i kształtować przyjazne, ekologiczne otoczenie. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zieleń wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Dyskutowaliśmy o tym, jakie korzyści, czyli tzw. usługi ekosystemowe, przynosi jej obecność i jaka jest ich wartość. Podczas praktycznych zajęć, gier edukacyjnych i warsztatów w terenie młodzież poznawała zagadnienia związane z bioróżnorodnością oraz zieloną i błękitną infrastrukturą – mówi Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, dyrektor ds. edukacji w UNEP/GRID Warszawa.

Wilanów Park przykładem zrównoważonej inwestycji

W trakcie spotkania młodzi uczestnicy przekonali się również, że zieleń miejską tworzą nie tylko parki, trawniki i skwery, lecz również wiele innych rozwiązań. Piotr Chmielewski, reprezentujący Nhood Polska, pokazywał uczestnikom warsztatów, że nowoczesna architektura może być przyjazna środowisku i wspierać procesy biologiczne, które w nim zachodzą, a także służyć lokalnym społecznościom.

– Rozwiązania zaplanowane w naszej nowej, wielofunkcyjnej inwestycji Wilanów Park pokazują, że projektowanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest możliwe, a obiekt może pozytywnie oddziaływać na otoczenie w trzech obszarach – społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Chcemy, aby nasz projekt w Wilanowie tworzył przyjazne sąsiedztwo, w którym mieszkańcy mogą zaspokoić wszystkie potrzeby związane z mieszkaniem, pracą, nauką i spędzaniem czasu wolnego. Dlatego zapraszamy ich do współtworzenia założeń ich koncepcji architektonicznych – mówi Agnieszka Gutowska dyrektor marketingu, komunikacji i CSR Nhood Polska.

W wielofunkcyjnej inwestycji Wilanów Park zastosowanych będzie wiele ekologicznych rozwiązań, takich jak pozyskiwanie energii słonecznej, retencja wody deszczowej oraz zapewnienie bioróżnorodności. Nasadzenia drzew w ogólnodostępnym 2-hektarowym parku miejskim zostały zaplanowane bezpośrednio w gruncie, gdzie pod ziemią nie będzie garażu. Obecność łąk kwietnych i różnego rodzaju gatunków roślin, w tym drzew owocowych, pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność przestrzeni.

Warsztaty pt. „Zielone miasto z klimatem” zostały przeprowadzone z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowego Programu GLOBE (ang. Global Learning and Observations to Benefit the Environment), którego koordynatorem w Polsce jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach Programu, młodzież z całego świata angażuje się w badania i obserwacje stanu środowiska, pozyskując dane wykorzystywane m.in. przez naukowców z NASA. Dzięki udziałowi w warsztatach szkoły mogą przystąpić do społeczności GLOBE.

Zarządzanie i komercjalizacja

Nhood Services Polska zarządza 24 centrami i galeriami handlowymi Ceetrus Polska oraz odpowiada za ich komercjalizację. Firma tworzy również projekty mixed-use wpisujące się w tkankę miejską i odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Obecnie zarządza powierzchnią handlową o wielkości blisko 700 tys. mkw. Ponadto spółka jest wyłącznym komercjalizatorem lokali o łącznej powierzchni handlowej ponad 46 tys. mkw. w 28 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami Auchan. Nhood Polska rozwija działalność w takich obszarach, jak handel, nieruchomości mieszkaniowe czy biura.

24 obiekty w Polsce

Ceetrus Properties Polska jest właścicielem 24 obiektów, w tym 22 Centrów Handlowych Auchan oraz Galerii Łomianki i Galerii Bronowice. Firma dysponuje również portfolio blisko 200 ha terenów inwestycyjnych. Firma powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna w 10 krajach w Europie. W Polsce spółka prowadzi działalność od 1996 roku.

Na rzecz ochrony środowiska

Centrum UNEP/GRID-Warszawa realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Specjalizuje się we wspieraniu biznesu w realizacji działań na rzecz środowiska i wdrażaniu polityki odpowiedzialnego biznesu. Od lat, jako jeden z kilku ośrodków światowej sieci GRID (Global Resource Information Database), upowszechnia zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Edukuje i aktywizuje do działania. Realizuje liczne projekty badawcze w konsorcjach europejskich, a także własne projekty, jak: kampania społeczna #DlaPlanety; programy: Climate Leadership, Re:Generacja, Eco-Miasto; Partnerstwo SDGs Razem dla Środowiska; Karpaty Łączą; Program GLOBE.