Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

VRG ze wzrostem sprzedaży

Skonsolidowane przychody spółki VRG w czerwcu 2022 roku wyniosły 111,9 mln zł . Oznacza to wzrost o 6,4 proc. rok do roku. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 585,5 mln zł i były wyższe rdr o około 40,7 proc.

Z informacji podanych przez Grupę wynika, że przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły w czerwcu 61,5 mln zł. W skali rdr nie odnotowano żadnej zmiany. W okresie od stycznia do czerwcac w tym segmencie przychody wyniosły około 296,1 mln zł i były wyższe o 38,6 proc. w analogicznym okresie 2021 roku.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły w czerwcu 48 mln zł i były wyższe rdr o 18,5 proc. Narastająco wartość przychodów w tym segmencie wyniosła około 276,8 mln zł, czyli wzrosła o 47 proc. w porównaniu analogicznego okresu.

Sprzedaż online w czerwcu osiągnęła poziom 15 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 12,5 proc. Narastająco od początku roku sprzedaż online wyniosła 88,7 mln zł i była niższa o 11,5 proc. rdr. VRG poinformowało takżę, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w czerwcu 55,5 proc. i była wyższa rdr o 0,1 pp. Narastająco, marża wyniosła 54,2 proc. i była wyższa o 3,1 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu.

Zmiany objęły także powierzchnię sprzedaży. Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec czerwca wyniosła 52 tys. mkw. i była niższa o 0,7 proc. niż rok wcześniej.