Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[KOMENTARZ] Krzysztof Poznański, PRCH: skutki inflacji ponoszą nie tylko najemcy

W związku z oświadczeniem ZPPHiU dotyczącym wzrostu inflacji i wzrostu kosztów dla najemców centrów handlowych, stanowisko Polskiej Rady Centrów Handlowych jest takie, że rzeczywiście inflacja rośnie bardzo szybko, a koszty i skutki inflacji są bardzo głębokie dla wszystkich uczestników rynku – zarówno dla klientów jak i dla najemców i dla wynajmujących. Chcę jednak podkreślić, że to nie jest tak, że te koszty uderzają przede wszystkim w najemców. One uderzają również w wynajmujących – mówi dla Retailnet Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polską Radą Centrów Handlowych.

Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy; wzrost czynszów jest uzależniony od inflacji w strefie euro. Na dzisiaj wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych w strefie euro stanowi mniej więcej połowę wzrostu inflacji w Polsce – inflacji złotówkowej. Więc ten wzrost czynszów, głównie denominowanych w euro, jest jednak niższy, niż inflacja w Polsce.

Jeśli zaś chodzi o wzrost kursów walut do złotówki, to każdy przedsiębiorca ma narzędzia żeby się przed tymi wzrostami zabezpieczyć i to jest możliwe do zrobienia.

Kolejną sprawą na którą chciałbym zwrócić uwagę jest to, że inflacja pędzi przez cały czas i co miesiąc odnotowujemy wzrosty cen. Natomiast indeksacja czynszu dokonuje się zazwyczaj raz w roku po zakończeniu poprzedniego roku, kiedy aktualizowany jest wskaźnik inflacji na poprzedni rok, więc ta indeksacja o której mówi ZPPHiU już się dokonała na bazie wskaźnika za poprzedni rok. Kolejna indeksacja będzie w następnym roku. Proszę również zauważyć, że inflacja cały czas się zwiększa, ale zwiększa się również obrót najemców związany z tą inflacją.

ZPPHiU w komunikacie do mediów podnosi także kwestię związaną z wysokością tej indeksacji, która w opinii ZPPHiU z 7 proc. ma urosnąć do 10 proc. W odpowiedzi na te uwagi podkreślamy, że wysokość przyszłorocznej indeksacji będzie zależeć od tego jak jest sformułowana umowa. Z naszych informacji wynika, że zazwyczaj te umowy są denominowane w euro ponieważ w tej walucie są zaciągane kredyty na budowę centrów handlowych. Więc ta indeksacja będzie zależeć od tego jaki będzie wskaźnik indeksacji w strefie euro. A na dzisiaj jest on o połowę niższy niż inflacja złotówkowa i zapewne będzie szybciej malał niż w Polsce.

Komentarza udzielił Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polską Radą Centrów Handlowych