Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Biedronka podsumowuje dotychczasową pomoc dla Ukrainy

Biedronka udziela wsparcia Ukrainie od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Do tej pory sieć handlowa i jej klienci razem z fundacją Biedronki i Grupą Jeronimo Martins przeznaczyły łącznie na ten cel ponad 65 milionów złotych. W tej kwocie znajduje się również ponad 7,6 mln złotych przekazanych przez klientów przy okazji codziennych zakupów. Zgromadzone fundusze zostały spożytkowane na pomoc rzeczową i sfinansowanie działań na rzecz ludności ukraińskiej dotkniętej trwającą wojną.

Biedronka niedawno zakończyła trwającą od pierwszych dni marca zbiórkę produktów pierwszej potrzeby w sklepach. Dzięki hojności klientów możliwe było przekazanie ponad 650 ton produktów do Banków Żywności oraz Caritas, które rozdysponowały je wśród najbardziej potrzebujących migrantów wojennych. Wśród najpopularniejszych produktów, które wkładano do specjalnie wystawionych koszy znalazły się produkty suche z długą datą przydatności (m.in. makarony, kasze), produkty dla dzieci (m.in. pieluszki) oraz produkty higieny osobistej.

– Cieszę się, że nasza wieloletnia współpraca z Biedronką zaowocowała bardzo sprawnym systemem pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dzięki temu wiele osób, w szczególności kobiet i dzieci, nie musiało martwić się o codzienną egzystencję w pierwszych tygodniach po przybyciu do naszego kraju. Ta konkretna, rzeczowa pomoc była niezwykle istotna, szczególnie wtedy, gdy każdego dnia mierzyliśmy się z potrzebą zapewnienia żywności kolejnym przybywającym do naszego kraju osobom. – mówi Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności

Nadal trwa natomiast zbiórka funduszy na kasach w sklepach sieci Biedronka. W jej ramach zebrano już do tej pory ponad 7,6 mln złotych, które zasiliły 8 polskich organizacji pomocowych.

Oprócz zbiórek wśród klientów, Biedronka przeznaczyła 5 milionów złotych na darowizny produktowe na rzecz zarówno dużych organizacji, jak Caritas, Polski Czerwony Krzyż czy ZHP, jak i mniejszych inicjatyw, które często powstawały z potrzeby chwili, np. Front Pomocy Ukrainie czy Grupa Centrum. Łącznie zrealizowano około 200 takich darowizn.

Jednocześnie Grupa Jeronimo Martins przekazała na wsparcie 5 organizacji działających na rzecz ludności Ukrainy 5 mln euro, a największy akcjonariusz Grupy dodatkowe 2,5 mln euro.

W ramach środków pozyskanych od Biedronki i jej klientów oraz akcjonariuszy nasi partnerzy zrealizowali m.in.:

Caritas Polska:

⦁ 12 namiotów w punktach recepcyjnych na granicy (w tym punkt opieki nad najmłodszymi uchodźcami w Przemyślu) wydających ciepłe posiłki i darowizny rzeczowe. Z pomocy skorzystało 500 000 osób.

Działania w trakcie realizacji:

⦁ 20 000 e-kodów o łącznej wartości 1 mln zł, przekazanych przez Caritas uchodźcom, tak aby mogli skorzystać z nich przy zakupach w sieci Biedronka, umożliwiając im własny wybór najpotrzebniejszych zakupów.
⦁ Paczka dla Ukrainy – transport darów dla mieszkańców Ukrainy, wsparcie obejmie 2500 rodzin pozostających w swojej ojczyźnie pomimo wojny.
⦁ Akademia Caritas Dzieciom – program „zielonych szkół” dla 300 ukraińskich dzieci w Polsce, który zrealizowany zostanie między październikiem a listopadem.

Polski Czerwony Krzyż:

⦁ Przygotowanie paczek zawierających żywność i produkty higieniczne, rozdysponowanych wśród 7,5 tysiąca uchodźców.

Działania w trakcie realizacji:

⦁ 38 000 pakietów szkolnych dla ukraińskich i polskich dzieci, które będą od 1 września uczęszczać do szkół. Wspólny konwój humanitarny Biedronki i PCK na Ukrainę, kierowany do szpitali i migrantów wewnętrznych, którzy znaleźli schronienie w innych rejonach Ukrainy uciekając z obszarów objętych działaniami wojennymi.

Polska Akcja Humanitarna:

⦁ Punkty interwencyjne na granicy Polsko-Ukraińskiej, w których wydawano napoje, żywność, ubrania, a także sfinansowano wyposażenie potrzebne do ich działania.

Działania w trakcie realizacji:

⦁ Karty pomocowe PL-UA w ramach programu tymczasowej szybkiej pomocy (TeRA) dla osób, które opuściły Ukrainę (1200 beneficjentów).
⦁ Działania edukacyjne i warsztaty dla edukatorów, nauczycieli, pracowników bibliotek dotyczące edukacji na temat mniejszości etnicznych w kontekście wojny w Ukrainie (120 000 beneficjentów).

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce:

⦁ Wakacje integracyjne pomiędzy dziećmi polskimi i ukraińskimi na rzecz dzieci pod opieką SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce (300 beneficjentów).

Działania w trakcie realizacji:

⦁ Sfinansowanie pierwszych 3 lat funkcjonowania (w tym remonty i adaptacja budynków i infrastruktury), ulokowanego w Siedlcach, centrum pomocy dzieciom dotkniętych traumą wojenną znajdujących się m.in. pod opieką SOS Wiosek Dziecięcych (80 beneficjentów rocznie).
⦁ Remont i modernizacja przestrzeni terapeutycznej dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami w Międzyrzeczu Podlaskim.
⦁ Sfinansowanie wakacji dla 56 ukraińskich rodzin, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022.

Polska Misja Medyczna:

⦁ Dostawy produktów medycznych dla 26 oddziałów neonatologicznych opiekujących się noworodkami na terenie Ukrainy.

Działania w trakcie realizacji:

⦁ Dalsze wsparcie dla oddziałów neonatologicznych i położniczych na obszarach Ukrainy objętych bezpośrednimi działaniami wojennymi (10 szpitali), by zapewnić ciągłość ich funkcjonowania. W ramach projektu sfinansowane zostaną m.in.: zakupy środków medycznych, szkolenie personelu, zestawy higieniczne dla noworodków i matek.

Dodatkowo, Fundacja Biedronki we współpracy z organizacjami partnerskimi, zorganizowała transport pakietów humanitarnych dla potrzebujących rodzin, które pozostały w Ukrainie. W ramach programu „Niezbędny dla rodziny” na terytoria objęte wojną trafiło do tej pory aż 431 ton produktów spożywczych i higienicznych. Docelowo na Ukrainę pojedzie kilkadziesiąt tirów z artykułami, których wartość sięga prawie 5 mln zł. Fundacja Biedronki w ramach programu „Witamy i pomagamy” zapewniła też blisko 10 000 tysięcy noclegów dla uchodźców z Ukrainy oraz rozdysponowała ponad 10 000 kart na zakupy dla uchodźców (o łącznej wartości 900 zł na kartę). Dodatkowo Fundacja udostępniła 35 000 e-Kodów na doraźne zakupy do zrealizowania w Biedronce. Wartość wszystkich programów pomocy na rzecz Ukrainy prowadzonych przez Fundację Biedronki sięga prawie 30 mln zł.