Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

GTC ma nową strategię: Inwestycje w parki innowacji i technologii oraz PRS

Zarząd Globe Trade Centre zdecydował o zmianie orientacji poprzednio ogłoszonej i realizowanej strategii spółki. Nowe cele inwestycyjne obejmują inwestycje w parki innowacji i technologii, obiekty energii odnawialnej oraz w budowę aktywów mieszkaniowych na wynajem (PRS)

GTC poinformowało, że zawarło pierwszą transakcję w sektorze parków innowacji i technologii. Umowa obejmuje wspólną inwestycję w projekt parku innowacji w Kildare w Irlandii.

„W projekt zaangażowani są inni międzynarodowi inwestorzy branżowi działający w ramach partnerstwa luksemburskiego, któremu doradza Icona Capital, podmiot należący do tej samej grupy co akcjonariusz mniejszościowy GTC” – podano w komunikacie GTC.

GTC obejmie 25 proc. udziałów w przedsięwzięciu poprzez inwestycję w papiery dłużne wyemitowane przez luksemburską spółkę celową. Początkowa inwestycja GTC zostanie sfinansowana z kapitału własnego. Spółka nie przewiduje, na tym etapie, wykorzystania finansowania zewnętrznego, jednak nie wyklucza możliwości pozyskania finasowania w przyszłości w celu maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału. Zarząd zakłada, że nowe inwestycje pomogą spółce zdywersyfikować swój portfel w nowych, szybko rozwijających się sektorach i mogą polegać na bezpośrednich inwestycjach w nieruchomości lub poprzez udział w powiązanych z nimi platformach inwestycyjnych. Ponadto, mają przynieść zakładaną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie takim samym lub wyższym, niż stopa zwrotu osiągana na aktywach obecnie posiadanych w portfelu oraz będą obejmować sektory zapewniające bardziej zrównoważony wzrost w porównaniu z tradycyjnymi sektorami nieruchomości.

„W ramach nowej strategii, spółka GTC będzie otwarta na zakładanie platform, które umożliwią zewnętrznym inwestorom na uczestnictwo w nich, oraz umożliwią GTC skorzystanie z wyższego poziomu lewarowania i stóp zwrotu niż ich poziomy notowane w jej obecnym modelu biznesowym. Realizacja powyższej strategii pozwoli GTC na wzrost skali jej działalności a inwestorom zewnętrznym na skorzystanie z doświadczenia i siły platformy inwestycyjnej GTC” – napisano w komunikacie.