Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

PRCH: Obroty centrów handlowych w czerwcu 2022 r. były o 12% wyższe niż w czerwcu 2019 r.

Według danych pochodzących z Turnover Index w podziale na kategorie najlepsze wyniki notowały: usługi (+104,5%), żywność (+73,7%)  i gastronomia (+33%). Mniejsze wzrosty notowała odzież (+0,7%).  Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów, w największych galeriach (powyżej  60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 17,5%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały  wzrosty o 9,2%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 7,6%, a najmniejsze (5-20 tys. mkw.  GLA) o 3,7%.  Odwiedzalność centrów handlowych w lipcu 2022 r., mierzona liczbą klientów  na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 5,4% wyższa niż w lipcu 2019 r.  

– W czerwcu obroty centrów handlowych czwarty miesiąc z rzędu były wyższe niż przed pandemią,  ale dynamika wzrostów w ostatnim, przeanalizowanym miesiącu była niższa niż w maju.  Ze wskaźnika Turnover Index wynika, że w czerwcu 2022 r. obroty branży wzrosły  o 12% w porównaniu do czerwca 2019 r. Z kolei odwiedzalność w lipcu była wyższa o 5,4%  niż w lipcu 2019 r. Takie wyniki pozwalają branży odbudowywać się po stratach z okresów  lockdownów. Wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie spowolnienie gospodarcze, wysoka  inflacja, rosnące koszty energii oraz możliwe ograniczenia w jej dostępności – mówi Krzysztof  Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. 

Największy wpływ na czerwcowe obroty w centrach handlowych miały usługi, zakupy spożywcze  oraz gastronomia. Za bardzo dynamiczny, ponad 100%, wzrost w segmencie usług odpowiadają  głównie biura podróży, duże wzrosty notują też kantory. To efekt tzw. odłożonej konsumpcji.  Polacy po 2 latach bardzo energicznie nadrabiają pandemiczne ograniczenia w podróżowaniu.  Zwiększone zakupy spożywcze to trend, który utrzymuje się już 4 miesiąc. Z kolei stabilny wzrost  obrotów w gastronomii, o ponad 30%, który utrzymuje się od 3 miesięcy pokazuje, że klienci  spragnieni kontaktów z innymi wrócili do przyzwyczajeń sprzed pandemii i spędzania wolnego  czasu w galeriach. Potwierdza to tezę, że aspekt społeczny centrów handlowych znów jest ważny  dla klientów. W branży odzieżowej działającej w centrach handlowych obroty w czerwcu wzrosły  o 0,7%.  

Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu  miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji  dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu  w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy  każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych  miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący  przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane  w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku  centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC,  wiodącego międzynarodowego audytora. 

Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu  na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych przez najemców właścicielom  i zarządcom galerii handlowych. Ze względu na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki  odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane przez PwC.  

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad  200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca  na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym  i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń  konsumenckich. 

Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

SCF 2024 Spring

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem