Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

VRG: W sierpniu łączne przychody wzrosły ale w fashion spadły

Skonsolidowane przychody VRG w sierpniu 2022 roku wyniosły 113,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2 proc. rdr. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 809,3 mln zł i były wyższe rdr o 28 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym  wyniosły w sierpniu 55,2 mln zł, 3,7 proc. mniej rdr. W okresie styczeń-sierpień w tym segmencie przychody wyniosły około 406,9 mln zł i były wyższe o 24 proc. rdr.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim  wyniosły w sierpniu 54,4 mln zł i były wyższe rdr o 14,9 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów w tym segmencie wyniosła około 382,9 mln zł, czyli wzrosła o 34,9 proc. rdr.

Sprzedaż online ukształtowała się w sierpniu na poziomie 13,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7,2 proc. Narastająco od początku roku sprzedaż online wyniosła 118,1 mln zł i była niższa o 8,4 proc. rdr.