Rejestracja na SCF 2023 Fall!
Dołącz do 1200 uczestników

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych na rzecz głównego akcjonariusza

CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę. Emisja w trybie subskrypcji prywatnej zostanie skierowana wyłącznie do spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka, głównego akcjonariusza CCC.

Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału podejmie walne zgromadzenie CCC, zwołane na 28 października. Walne zostało zwołane na żądanie spółki Ultro.

Zarząd CCC w uzasadnieniu nowej emisji podał, że obecna sytuacja makroekonomiczna, w tym wysoka inflacja (w szczególności w zakresie cen energii elektrycznej, gazu oraz transportu), a także podwyższony poziom stóp procentowych i związane z nim rosnące koszty obsługi zadłużenia, istotnie wpływają zarówno na nastroje konsumentów, jak i na perspektywy wszystkich podmiotów z branży retail, w tym CCC, a przede wszystkim budują daleko posuniętą niepewność konsumencką i biznesową. Drastycznie utrudnione stało się pozyskanie finansowania, czy to dłużnego czy kapitałowego.

„Zamiarem spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji akcji serii L na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia” – napisano w komunikacie.

 

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział