Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych na rzecz głównego akcjonariusza

CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę. Emisja w trybie subskrypcji prywatnej zostanie skierowana wyłącznie do spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka, głównego akcjonariusza CCC.

Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału podejmie walne zgromadzenie CCC, zwołane na 28 października. Walne zostało zwołane na żądanie spółki Ultro.

Zarząd CCC w uzasadnieniu nowej emisji podał, że obecna sytuacja makroekonomiczna, w tym wysoka inflacja (w szczególności w zakresie cen energii elektrycznej, gazu oraz transportu), a także podwyższony poziom stóp procentowych i związane z nim rosnące koszty obsługi zadłużenia, istotnie wpływają zarówno na nastroje konsumentów, jak i na perspektywy wszystkich podmiotów z branży retail, w tym CCC, a przede wszystkim budują daleko posuniętą niepewność konsumencką i biznesową. Drastycznie utrudnione stało się pozyskanie finansowania, czy to dłużnego czy kapitałowego.

„Zamiarem spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji akcji serii L na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia” – napisano w komunikacie.