Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Kodeks Najlepszych Praktyk podczas pierwszego Kongres ZPPHiU i PSNPH

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zaprezentują Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu z punktu widzenia najemców oraz przeprowadzą debaty i dyskusje podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU oraz PSNPH w dniu 12 października 2022 roku.

W czasie Kongresu omówione zostaną zapisy Kodeksu Cywilnego chroniące najemców oraz ich uchylanie w umowach najmu przez wynajmujących, najlepsze praktyki w umowach najmu i w procesie inwestycyjnym. Uczestnicy wymienią się doświadczeniami z negocjacji umów najmu. W Kongresie wezmą udział przedstawiciele najemców – sklepów i punktów usługowych działających w centrach i galeriach handlowych.

Kongres dostępny jest dla członków ZPPHiU oraz PSNPH.

„Pierwszy Kongres ZPPHiU oraz PSNPH to doskonała okazja, by w szerokim gronie omówić najważniejsze kwestie związane z najmem powierzchni w centrach handlowych – zwłaszcza w kontekście dobrych praktyk i równości umów, do której obie strony powinny dążyć. Od lat zabiegamy o zmianę relacji między właścicielami i zarządcami centrów handlowych a najemcami oraz wprowadzenie równych, partnerskich praw i obowiązków stron. Powinno to mieć wyraz przede wszystkim, w możliwych do przewidzenia warunkach ekonomicznych, transparentnym, udokumentowanym rozliczaniu przenoszonych na najemców kosztów i opłat (np. marketingowych czy eksploatacyjnych), obniżaniu opłat za przerwy w sprzedaży i utrudnienia, rezygnacji z rozliczeń w euro na rzecz złotówek oraz prawidłowego rozłożenia ryzyk biznesowych na obie strony. Niedopuszczalne powinny być też zapisy o relokacji najemcy wbrew jego woli – co do dziś jest elementem umów z właścicielami centrów handlowych” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiIU).

„Podczas Kongresu poruszymy wiele istotnych z perspektywy najemcy aspektów. Bardzo ważnym elementem jest wprowadzenie partnerskich zapisów umów. Umowy winny być korzystne dla obu stron oraz uwzględniać transparentne, z góry określone rozliczenia. Kongres będzie też przyczynkiem do popularyzacji wiedzy na temat umów zawieranych na krótszy okres i z mniejszymi wymogami inwestycyjnymi, tzw. POP-UPów. Poruszymy temat forsowanych w ostatnim czasie przez właścicieli centrów handlowych nowych zapisów umów, które zwiększają czynsz w oparciu o obroty osiągane w sklepach internetowych. Naszym zdaniem to bezpodstawne i niebezpieczne działanie, które nie może zostać zaakceptowane w standardzie prawnym. Sprzedaż w internecie jest całkowicie odrębna od sprzedaży w placówce stacjonarnej – wymaga odrębnych nakładów finansowych i oddzielnego zarządzania. Żądanie opłat za obroty w internecie nie może być akceptowane przez najemców. To tylko kilka z kwestii, które poruszymy podczas Kongresu i mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli na wymianę cennych doświadczeń i wiedzy praktycznej” – dodaje Katarzyna Marczuk, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

PSNPH i ZPPHiU podkreślają, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów.  ” To najemcy w centrach handlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi galerii przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie.” – czytamy w komunikacie obu organizacji.